måndag 25 november 2019
Till onsdag 15 januari 2020

Utlysning 2020 Forskning relevant för handeln

Utlysning 2020 ”Forskning relevant för handeln”
Steg 1
Deadline 15 jan 2020

Den 25 november öppnade Handelsrådets utlysning för forskningsprojekt 2020 ”Forskning relevant för handeln” – en möjlighet att skicka in korta idéskisser för nya forskningsprojekt brett för handelsnäringen.

Deadline steg 1 är den 15 januari 2020 och skissen skickas in via Handelsrådets ansökningsportal, se länk nedan. Det är liksom tidigare en utlysning i tre steg och besked kring vilka projekt som slutligen beviljas medel kommer att ske före sommaren 2020.

Läs mer här.

Läs utlysningstexten Handelsrådets utlysning 2020.

Länk till ansökningsportalen.