Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Aktuell utlysning

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Forskning relevant för handelsnäringen

FORSKNING RELEVANT FÖR HANDELSNÄRINGEN 2020

Den 25 november öppnade Handelsrådets utlysning för forskningsprojekt 2020 ”Forskning relevant för handeln”– en möjlighet att skicka in korta idéskisser för nya forskningsprojekt brett för handelsnäringen. Deadline steg 1 är den 15 januari 2020 och skissen skickas in via vår ansökningsportal, se länk nedan. Det är liksom tidigare en utlysning i tre steg och besked kring vilka projekt som slutligen beviljas medel kommer att ske före sommaren 2020.

Läs utlysningstexten här: Handelsrådets utlysning 2020

Länk till ansökningsportalen: Ansökningsportal

Handelsnäringen inbegriper flera olika typer av verksamheter och ställs i dagens snabba och rörliga samhälle ständigt inför nya utmaningar. Med forskning på dessa områden som grund kan handeln möta utmaningar som till exempel demografiska förändringar, globalisering, digitalisering och hållbarhet. Forskning kan på många av dessa områden bidra med kunskap och hjälp till lösningar och innovationer som förbättrar handelsföretagens och dess anställdas villkor samt bidra till samhället i stort. Huvudfokus med utlysningen är att få fram forskningsprojekt med en nära kontakt och stor nytta för handelsbranschen.

Involveringen av branschen är helt nödvändig för vår verksamhet och vi jobbar hela tiden i dialog tex genom bedömningen av ansökningar och med obligatoriska referensgrupper för alla forskningsprojekt. Handelsrådets bedömningskriterier bygger på potential, metod och genomförande, kommunikation och resultatförmedling samt kompetens i projektet.

Framgångsfaktorer:
• Tydlig beskrivning av projektets potential för näringen, det vill säga vad projektet kan förväntas leverera i form av applicerbara och generaliserbara resultat och en tydlig kommunikationsplan för de främsta mottagarna av resultaten.
• Medverkan av olika aktörer från både akademi, samhälle och näringsliv.
• Medfinansiering från branschen, gärna i form av engagemang och tid.
• Relevant referensgrupp.

Det är en utlysning i tre steg där den sökande i första steget lämnar in en kort idéskiss, vilken bedöms av en bedömargrupp med experter från både akademi och bransch. De sökande som går vidare till steg två (cirka 15-20 stycken) ges möjlighet att skicka in en fullskalig ansökan. De starkaste ansökningarna (cirka åtta stycken) kallas till en slutgiltig intervju där projektgruppen får en möjlighet att presentera projektet och projektgruppen för Handelsrådets FoU-utskott.

Tidplan
25 nov till 15 januari Steg 1 är öppet för idéskisser.
16 jan till 4 mars Beredning och beslut steg 1.
5 mars till 24 april Steg 2 är öppet för fullskalig ansökan för beviljade idéskisser.
25 april till 10 juni Beredning och beslut steg 2.
23-24 juni Intervju med topprankade ansökningar, cirka 8 stycken.
30 juni Beslut om projektfinansiering

Läs utlysningstexten här: Handelsrådets utlysning 2020
Länk till ansökningsportalen: Ansökningsportal

Prenumerera på nyhetsbrev