fredag 26 april 2024

Trygg handel och utsatta stadsmiljöer

Handeln har förbisetts som trygghetsskapare i utsatta områden. Det är en av slutsatserna i det forskningsprojekt som Lundaforskarna Cecilia Cassinger och Ola Thufvesson under morgonseminariet kommer att presenterar slutsatserna från.

Så är det att bedriva handel i utsatta områden;
färsk forskning kring dagligvaruhandelns villkor i områden som kännetecknas av en hög grad av otrygghet.

Handelsrådet och HUI Research bjuder in till ett frukostseminarium där Cecilia Cassinger och Ola Thufvesson presenterar den senaste forskningen kring trygg handel och utsatta stadsmiljöer.

Vid detta seminarium diskuteras samarbetsformer för att främja upplevd trygghet inom dagligvaruhandeln i tio områden som polisen klassificerar som utsatta. I dessa områden finns en hög grad av upplevd otrygghet vilket på olika sätt inverkar på handeln. Diskussionen bygger på den nyutkomna rapporten från Handelsrådet ”Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta områden” i vilken dagligvaruhandelns betydelse för trygghet lyfts fram.

I den efterföljande diskussionspanelen medverkar också Erik Mangen, säkerhetsexpert på Svensk Handel, och Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Cecilia Cassinger är docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet. Ola Thufvesson är universitetslektor på Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Läs mer om deras forskningsprojekt här.

Läs rapporten ”Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta områden” här.

En intervju med forskarduon, gjord inför Handelns dag 2023, går att ta del av här.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost.

För deltagare som inte har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:

William Lindquist
HUI Research
william.lindquist@hui.se
073 853 01 02

Ylva Åkesson
Handelsrådet
ylva.akesson@handelsradet.se

Välkommen!

 

Talare

Så är det att bedriva handel i utsatta områden;
färsk forskning kring dagligvaruhandelns villkor i områden som kännetecknas av en hög grad av otrygghet.

Handelsrådet och HUI Research bjuder in till ett frukostseminarium där Cecilia Cassinger och Ola Thufvesson presenterar den senaste forskningen kring trygg handel och utsatta stadsmiljöer.

Vid detta seminarium diskuteras samarbetsformer för att främja upplevd trygghet inom dagligvaruhandeln i tio områden som polisen klassificerar som utsatta. I dessa områden finns en hög grad av upplevd otrygghet vilket på olika sätt inverkar på handeln. Diskussionen bygger på den nyutkomna rapporten från Handelsrådet ”Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta områden” i vilken dagligvaruhandelns betydelse för trygghet lyfts fram.

I den efterföljande diskussionspanelen medverkar också Erik Mangen, säkerhetsexpert på Svensk Handel, och Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Cecilia Cassinger är docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet. Ola Thufvesson är universitetslektor på Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Läs mer om deras forskningsprojekt här.

Läs rapporten ”Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta områden” här.

En intervju med forskarduon, gjord inför Handelns dag 2023, går att ta del av här.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost.

För deltagare som inte har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:

William Lindquist
HUI Research
william.lindquist@hui.se
073 853 01 02

Ylva Åkesson
Handelsrådet
ylva.akesson@handelsradet.se

Välkommen!

 

Så är det att bedriva handel i utsatta områden;
färsk forskning kring dagligvaruhandelns villkor i områden som kännetecknas av en hög grad av otrygghet.

Handelsrådet och HUI Research bjuder in till ett frukostseminarium där Cecilia Cassinger och Ola Thufvesson presenterar den senaste forskningen kring trygg handel och utsatta stadsmiljöer.

Vid detta seminarium diskuteras samarbetsformer för att främja upplevd trygghet inom dagligvaruhandeln i tio områden som polisen klassificerar som utsatta. I dessa områden finns en hög grad av upplevd otrygghet vilket på olika sätt inverkar på handeln. Diskussionen bygger på den nyutkomna rapporten från Handelsrådet ”Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta områden” i vilken dagligvaruhandelns betydelse för trygghet lyfts fram.

I den efterföljande diskussionspanelen medverkar också Erik Mangen, säkerhetsexpert på Svensk Handel, och Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Cecilia Cassinger är docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet. Ola Thufvesson är universitetslektor på Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Läs mer om deras forskningsprojekt här.

Läs rapporten ”Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta områden” här.

En intervju med forskarduon, gjord inför Handelns dag 2023, går att ta del av här.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost.

För deltagare som inte har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:

William Lindquist
HUI Research
william.lindquist@hui.se
073 853 01 02

Ylva Åkesson
Handelsrådet
ylva.akesson@handelsradet.se

Välkommen!

 

Så är det att bedriva handel i utsatta områden;
färsk forskning kring dagligvaruhandelns villkor i områden som kännetecknas av en hög grad av otrygghet.

Handelsrådet och HUI Research bjuder in till ett frukostseminarium där Cecilia Cassinger och Ola Thufvesson presenterar den senaste forskningen kring trygg handel och utsatta stadsmiljöer.

Vid detta seminarium diskuteras samarbetsformer för att främja upplevd trygghet inom dagligvaruhandeln i tio områden som polisen klassificerar som utsatta. I dessa områden finns en hög grad av upplevd otrygghet vilket på olika sätt inverkar på handeln. Diskussionen bygger på den nyutkomna rapporten från Handelsrådet ”Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta områden” i vilken dagligvaruhandelns betydelse för trygghet lyfts fram.

I den efterföljande diskussionspanelen medverkar också Erik Mangen, säkerhetsexpert på Svensk Handel, och Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Cecilia Cassinger är docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet. Ola Thufvesson är universitetslektor på Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Läs mer om deras forskningsprojekt här.

Läs rapporten ”Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta områden” här.

En intervju med forskarduon, gjord inför Handelns dag 2023, går att ta del av här.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost.

För deltagare som inte har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet besvaras av:

William Lindquist
HUI Research
william.lindquist@hui.se
073 853 01 02

Ylva Åkesson
Handelsrådet
ylva.akesson@handelsradet.se

Välkommen!

 

Se i efterhand!

Lyssna på seminariet här!