torsdag 1 juni 2023

Optimerad butikspåfyllnad – forskarseminarium

Färsk forskning om lagerstyrning och sortimentsplanering i detaljhandeln presenteras av forskaren Olov Isaksson, Stockholms universitet. Fokus ligger på hanteringen av de returer som konsumenten e-handlat men som returneras i den fysiska butiken. Detaljisten som laborerar med såväl butiker som e-handel, erbjuder ofta ett bredare sortiment online. Det här gör att de e-handlade returerna kan ställa till det sortiments- och lagermässigt för den fysiska butiken.

Detaljhandelsbranschen har de senaste årtiondena upplevt stora utmaningar och ökad internationell konkurrens.

Det ställer ständigt högre krav på lägre kostnader och hög tillgänglighet på såväl fysiska butiker som på e-handel. Att driva just en fysisk butik innebär stora fasta kostnader med lager, hyra och personal. Därför är det livsviktigt för fysiska butiker att utnyttja dessa resurser på ett så optimalt sätt som möjligt för att maximera avkastningen.

Handelsrådet har beviljat projektpengar till Olov Isakssons forskningsprojekt ”Optimerad butikspåfyllnad” med syfte att skapa en bättre förståelse för hur lagerdensitet påverkar butiksförsäljningen.

– Våra resultat kommer att vara väldigt relevanta för forskningen om lagerstyrning och sortimentsplanering. När man optimerar sortimentet i en butik brukar man utgå från en given total lagernivå. Våra resultat kommer att hjälpa till att förstå hur denna nivå bör sättas optimalt. Det vet vi i nuläget väldigt lite om, säger Olov Isaksson.

Olov Isaksson är docent och universitetslektor verksam vid avdelningen Operations Management på Stockholm Business School vid Stockholms universitet, med forskning som berör operations management i förhållande till bland annat retail-sektorn.

Läs om Olov Isakssons forskningsprojekt här.

Seminariet spelas in och kommer att gå att se i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet riktas till William Lindquist, HUI: Tel. 073-835 01 02
william.lindquist@hui.se

alternativt till Ylva Åkesson: ylva.akesson@handelsradet.se.

VÄLKOMNA!

Talare

Olov Isaksson presenterar den senaste forskningen kring lagerstyrning och sortimentsplanering inom detaljhandeln.

Olov Isaksson är docent och universitetslektor verksam vid avdelningen Operations Management på Stockholm Business School vid Stockholms universitet, med forskning som berör operations management i förhållande till bland annat retail-sektorn.

Lagerdensitet är för många butiker en balansgång. Få varor per kvadratmeter gör det enkelt för kunden att skapa sig en översikt, men riskerar att utbudet inte passar kunders önskemål. Om det i stället finns mycket varor per kvadratmeter blir problemet det omvända: det totala utbudet är större men med en risk att för många varor överväldigar kunden.

Det finns även en omnikanaldimension som gör problemet ännu mer komplicerat. Allt fler handlare erbjuder numera sina kunder att lämna tillbaka sina e-handelsköp i fysiska butiker. En raketartad ökning i returer gör därför att lagerdensiteten i butikerna ändras på ett okontrollerbart sätt.

Detaljhandelsbranschen har de senaste årtiondena upplevt stora utmaningar och ökad internationell konkurrens.

Det ställer ständigt högre krav på lägre kostnader och hög tillgänglighet på såväl fysiska butiker som på e-handel. Att driva just en fysisk butik innebär stora fasta kostnader med lager, hyra och personal. Därför är det livsviktigt för fysiska butiker att utnyttja dessa resurser på ett så optimalt sätt som möjligt för att maximera avkastningen.

Handelsrådet har beviljat projektpengar till Olov Isakssons forskningsprojekt ”Optimerad butikspåfyllnad” med syfte att skapa en bättre förståelse för hur lagerdensitet påverkar butiksförsäljningen.

– Våra resultat kommer att vara väldigt relevanta för forskningen om lagerstyrning och sortimentsplanering. När man optimerar sortimentet i en butik brukar man utgå från en given total lagernivå. Våra resultat kommer att hjälpa till att förstå hur denna nivå bör sättas optimalt. Det vet vi i nuläget väldigt lite om, säger Olov Isaksson.

Olov Isaksson är docent och universitetslektor verksam vid avdelningen Operations Management på Stockholm Business School vid Stockholms universitet, med forskning som berör operations management i förhållande till bland annat retail-sektorn.

Läs om Olov Isakssons forskningsprojekt här.

Seminariet spelas in och kommer att gå att se i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frågor om seminariet riktas till William Lindquist, HUI: Tel. 073-835 01 02
william.lindquist@hui.se

alternativt till Ylva Åkesson: ylva.akesson@handelsradet.se.

VÄLKOMNA!

Olov Isaksson presenterar den senaste forskningen kring lagerstyrning och sortimentsplanering inom detaljhandeln.

Olov Isaksson är docent och universitetslektor verksam vid avdelningen Operations Management på Stockholm Business School vid Stockholms universitet, med forskning som berör operations management i förhållande till bland annat retail-sektorn.

Lagerdensitet är för många butiker en balansgång. Få varor per kvadratmeter gör det enkelt för kunden att skapa sig en översikt, men riskerar att utbudet inte passar kunders önskemål. Om det i stället finns mycket varor per kvadratmeter blir problemet det omvända: det totala utbudet är större men med en risk att för många varor överväldigar kunden.

Det finns även en omnikanaldimension som gör problemet ännu mer komplicerat. Allt fler handlare erbjuder numera sina kunder att lämna tillbaka sina e-handelsköp i fysiska butiker. En raketartad ökning i returer gör därför att lagerdensiteten i butikerna ändras på ett okontrollerbart sätt.

Se seminariet i efterhand!

Se seminariet från 1 juni här.