torsdag 1 juni 2023

Optimerad butikspåfyllnad – forskarseminarium

Frukostseminarium med Olov Isaksson, Stockholms universitet.

Detaljhandelsbranschen har de senaste årtiondena upplevt stora utmaningar och ökad internationell konkurrens.

Det ställer ständigt högre krav på lägre kostnader och hög tillgänglighet på såväl fysiska butiker som på e-handel. Att driva just en fysisk butik innebär stora fasta kostnader med lager, hyra och personal. Därför är det livsviktigt för fysiska butiker att utnyttja dessa resurser på ett så optimalt sätt som möjligt för att maximera avkastningen.

Handelsrådet har beviljat projektpengar till Olov Isakssons forskningsprojekt ”Optimerad butikspåfyllnad” med syfte att skapa en bättre förståelse för hur lagerdensitet påverkar butiksförsäljningen.

– Våra resultat kommer att vara väldigt relevanta för forskningen om lagerstyrning och sortimentsplanering. När man optimerar sortimentet i en butik brukar man utgå från en given total lagernivå. Våra resultat kommer att hjälpa till att förstå hur denna nivå bör sättas optimalt. Det vet vi i nuläget väldigt lite om, säger Olov Isaksson.

Läs om Olov Isakssons forskningsprojekt här.

Talare

Läs om Olov Isakssons forskningsprojekt, finansierat av Handelsrådet här.

Detaljhandelsbranschen har de senaste årtiondena upplevt stora utmaningar och ökad internationell konkurrens.

Det ställer ständigt högre krav på lägre kostnader och hög tillgänglighet på såväl fysiska butiker som på e-handel. Att driva just en fysisk butik innebär stora fasta kostnader med lager, hyra och personal. Därför är det livsviktigt för fysiska butiker att utnyttja dessa resurser på ett så optimalt sätt som möjligt för att maximera avkastningen.

Handelsrådet har beviljat projektpengar till Olov Isakssons forskningsprojekt ”Optimerad butikspåfyllnad” med syfte att skapa en bättre förståelse för hur lagerdensitet påverkar butiksförsäljningen.

– Våra resultat kommer att vara väldigt relevanta för forskningen om lagerstyrning och sortimentsplanering. När man optimerar sortimentet i en butik brukar man utgå från en given total lagernivå. Våra resultat kommer att hjälpa till att förstå hur denna nivå bör sättas optimalt. Det vet vi i nuläget väldigt lite om, säger Olov Isaksson.

Läs om Olov Isakssons forskningsprojekt här.

Läs om Olov Isakssons forskningsprojekt, finansierat av Handelsrådet här.

Anmälan öppnar under våren Anmälan öppnar under våren