onsdag 18 maj 2022

Rapportpresentation av Handelns ekonomiska råd

Handelns ekonomiska råd presenterar sin senaste rapport: ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen”. Se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/watch?v=pDk9cDlvnoM

Ta del av den skriftliga presentationen Hållbar hela vägen presentation 220518


Medverkar gör:
– ordförande Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola
Cecilia Hermansson, docent och forskare, KTH
Sara Rosengren, professor Handelshögskolan Stockholm
Håkan Frisén, prognoschef SEB
– diskussionspanel med Tom Thörnblom, kommunikation- och hållbarhetschef, Lyko, och Caroline Kjerstadius, hållbarhetschef Lidl Sverige

Vi välkomnar publik på plats på Nalen i Stockholm.
Observera ingång David Bagares gata 15 (om hörnet från stora entrén), vi håller till i Pelarsalen.
Det kommer också gå att följa evenemanget i direktsändning via Handelsrådets Youtubekanal.

Årets rapport har fokus på klimatet med titeln ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen”.
Rapporten tar sin utgångspunkt i att handeln har en nyckelroll i samhällsmaskineriet, inte bara för varuförsörjning och sysselsättning utan också för klimatomställningen och för att Sverige ska kunna nå nya och tuffare hållbarhetsmål.
– Klimatarbetet brådskar! Handelns egna verksamheter har i sig inte så stor klimatpåverkan, men som länk mellan konsument och leverantör har handeln stora möjligheter att bidra till en omställning mot ökad hållbarhet, säger Mats Bergman, sedan 1 januari ordförande i Handelns ekonomiska råd.
Ett intensivt reform- och regelarbete pågår inom EU och i Sverige som också berör handeln och därmed alla Sveriges konsumenter.
– Utöver detta visar omvärldskriser som pandemi och krig hur kritisk varuförsörjningen är och hur omvärldshändelser påverkar svensk handel och svensk ekonomi, fortsätter Mats Bergman.
Rapporten beskriver och analyserar handelns betydelse för hållbarhetsarbetet liksom de nya reglernas betydelse för handelsbranschen och, i förlängningen, för de svenska konsumenterna. Som en bakgrund till detta ges en uppdaterad bild av det makroekonomiska läget och konsekvenserna av detta för svensk handel.

Om Handelns ekonomiska råd
Handelns ekonomiska råd inrättades 2016 av handelns parter. Syftet är att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället.
Rådet är oberoende och ansvarar själv för sina rapporters innehåll och slutsatser.

Läs tidigare rapporter från Handelns ekonomiska råd här.