tisdag 19 maj 2020

Handelns ekonomiska råd – digitalt seminarium om handeln och coronan

Handelns ekonomiska råd bjuder in till webbinarium
Tema: Handelns situation i den pågående coronapandemin

HÄR kan du lyssna på webbinariet i efterhand.

Medverkar gör
Erik Åsbrink, ordförande Ekonomiska rådet
och ledamöterna
Mats Bergman
Cecilia Hermansson
Sara Rosengren

Medverkar gör också
Jonas Arnberg, vd, HUI Research
Johan Davidson, chefsekonom, Svensk Handel
Katarina Lundahl, chefsekonom, Unionen
Stefan Carlén, chefsekonom, Handelsanställdas förbund

På webbinariet kommer Cecilia Hermansson tala om ett påbörjat forskningsprojekt på KTH som belyser samspelet mellan handel och fastighetsägare i hyresförhandlingarna.
Sara Rosengren kommer att redogöra för ett pågående projekt på Handelshögskolan i Stockholm som utifrån retaildata belyser hur allmänheten reagerar på myndigheternas rekommendationer.
Mats Bergman berättar kring de möjliga samhällsekonomiska konsekvenserna av coronapandemin och om hur man fattar strategiska beslut under osäkerhet och irreversibilitet.

Hållpunkter:
10:00 Erik Åsbrink hälsar välkommen
10:05 Jonas Arnberg kommenterar handelns roll och situation i den pågående Coronakrisen
10:15  Ledamöterna i Handelns ekonomiska råd talar
10:45 Chefsekonomerna kommenterar

Läs mer om Handelns ekonomiska råd här.
Ta del av senaste rapporten här.

Om Handelns ekonomiska råd:
2016 inrättade Handelsrådet Handelns ekonomiska råd.
Rådet består från och med hösten 2019 av ordförandeErik Åsbrink, tidigare finansminister, Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, nationalekonom Cecilia Hermansson och Sara Rosengren, professor vid institutionen för marknadsföring och strategi på Handelshögskolan i Stockholm.

Fr.v.Mats Bergman, Sara Rosengren, Cecilia Hermansson och Erik Åsbrink.
Foto: Janne Lundberg, FotoForm