måndag 25 september 2017

Framtidens fysiska butik

Vid workshopen den 25 september i Stockholm (den andra av tre)  medverkade:

  • Ana Roncha, London College of Fashion
  • Alexis Mavromatis, EADA Barcelona
  • Jonathan Reynolds, Oxford Univeristy SAID Business School
  • Jens Nordfält, Handelshögskolan i Stockholm
  • Kristina Bäckström, Campus Helsingborg
  • Michael Björn, Forskningschef Ericsson Consumer Lab

Hur den framtida fysiska butiken kan och behöver ser ut och utformas är temat för tre workshopar som Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet arrangerar tillsammans med Handelsrådet. Resultaten från workshoparna samt sammanfattningar av talarnas input ska publiceras i bokform under början av 2018. Efter varje tillfälle kommer ett sammandrag av workshopen publiceras.
Sammanfattningen finns för nerladdning till höger!


Datum, plats och tema

  • 29 maj i Lund, tema Digitalisering (genomförd)
  • 25 september i Stockholm, tema Upplevelser (genomförd)
  • 20 november i Helsingborg, tema Hållbarhet

Upplägg

Workshoparna inleds med fyra till sex keynotetalare som ger sin input på det aktuella temat, sen får deltagarna arbeta i mindre grupper kring temat. Efter en kort redovisning från de olika grupperna avslutas workshopen.