onsdag 14 december 2022

Logistikutveckling på H&M i teori och praktik

Lyssna på utsändningen i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal: https://www.youtube.com/watch?v=FmxSrTSnwkQ. Seminarium med forskaren Erik Sandberg, institutionen för logistik-och kvalitetsutveckling, Linköpings universitet. I takt med detaljhandelns snabba omställning mot omnikanaler, ökad e-handel och nya hållbarhetskrav har logistik blivit alltmer strategiskt viktigt. Ett effektivt logistiksystem som idag leder till konkurrenskraft behöver däremot inte göra det imorgon. Nya affärsmöjligheter ges kontinuerligt av teknikutveckling, kundkrav och nya affärsmodeller, men bara för de företag som har förmågan att hela tiden utveckla sitt logistiksystem.

Frukostseminarium där Erik Sandberg presenterar den senaste forskningen om logistikutveckling och hur detta leder till ökad grad av innovation och flexibilitet. Erik Sandberg är professor i logistik vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet och hans forskning berör främst supply chain management och organisation av logistikverksamhet.

Samtidigt som detaljhandeln utvecklas och digitaliseras har konsumenterna börjat ställa ökade krav på smidighet och precision, vilket utmanar detaljhandelsföretagens logistiksystem. Behovet av dynamiska förmågor, det vill säga kapacitet att ständigt utveckla och modifiera de resurser som ingår i ett logistiksystem, är därför stort. På seminariet presenteras teorier kring logistikutveckling, samt vad som krävs för att få till stånd en sådan i praktiken.

Forskningsprojektet som presenteras har genomförts i nära samarbete med H&M där forskarna har följt och medverkat aktivt i tre av H&Ms större utvecklingsprojekt inom logistik och supply chain. Läs slutrapporten från forskningsprojektet här.

Medverkar på seminariet gör därför Mårten Sondell, Innovation Lead inom H&M Group Logistics Strategy & Innovation, för att belysa hur det logistiska utvecklingsarbetet går till i praktiken på H&M. Mårten Sondell arbetar med strategi och framtidsperspektivet inom logistik och områden såsom last mile, hållbarhet, omnikanalförmågor och nya affärsmodeller. Gemensamt för dessa är att de kräver dynamiska förmågor för att bidra till konkurrenskraft i en snabbföränderlig värld.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost. Deltagare som inte har möjlighet att medverka på plats kan delta digitalt, lyssningslänk skickas ut dagen före.

Vid frågor kontakta William Lindquist, HUI Research: william.lindquist@hui.se  alternativt tel 073-835 01 02.

VÄLKOMNA!