Dynamiska förmågor i handelns logistiksystem

Konsumenternas krav på smidighet och precision utmanar detaljhandelsföretagens logistiksystem. Handelsrådet har beviljat Erik Sandberg, Linköpings universitet, projektanslag för studien ”Dynamiska förmågor i handelns logistiksystem – för ökad grad av innovation och flexibilitet”.

Forskarna kommer att studera H&M:s logistikutveckling. Man kommer att titta på hur företaget gör för att skapa ett dynamiskt och flexibelt logistiksystem. Metoden kallas följeforskning och innebär att forskarna mycket nära följer arbetet och erbjuder ett akademiskt perspektiv i diskussionerna.

– H&M är ett roligt företag att studera. De har starka finansiella muskler, men även mycket stora utmaningar. De behöver ställa om sin globala logistikapparat till att medge en hög grad av lokalanpassning, samtidigt som de också behöver integrera systemen för butiksdrift och e-handel till fungerande omnikanal, säger han.

Företaget har dessutom lanserat en rad olika koncept, varugrupper och varumärken som alla kräver sina specifika lösningar.
Erik Sandberg framhåller att H&M är mycket öppna med sitt logistikarbete, och att detta ger bra möjligheter till att hjälpa H&M i deras utvecklingsarbete. Han betonar dock att forskarna inte är konsulter åt H&M – det huvudsakliga syftet med forskningen är att sprida kunskap till branschen.

– Visserligen är alla företag olika, och H&M-modellen kommer inte kunna kopieras rakt av, men tanken är att vi ska dra lärdomar som är relevanta för andra detaljhandelsföretag. Målsättningen är att kunna ta fram ett praktiskt användbart ramverk, säger han.

Dynamiska förmågor i handelns logistiksystem – för ökad grad av innovation och flexibilitet

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2019

Projektledare

Erik Sandberg

Institutionen för Logistik-och Kvalitetsutveckling, Linköpings universitet

Övriga projektdeltagare

Mats Abrahamsson

Linköpings universitet

Martin Björkman

Global Logistics H&M

Anders Bännstrand

Global Logistics H&M

Samarbetspartner

H&M

Beviljat anslag

1 983 000 kr + 310 000 kr i medfinansiering

Tidsplan

November 2019- oktober 2021

Projektet kommer genom följeforskning att studera H&M:s logistikutveckling och hur företaget gör för att skapa ett dynamiskt och flexibelt logistiksystem. Målsättningen är ett praktiskt användbart ramverk relevant för många detaljhandelsföretag.