fredag 13 september 2024

Överleva pandemin: Återförsäljarnas anpassningsstrategier

Frukostseminarium med Anders Bornhäll, forskare på HFI, Handelns forskningsinstitut.

Anders Bornhäll är aktuell med ett just avslutat forskningsprojekt, finansierat av Handelsrådet: ”Surviving the Covid 19-pandemic”.

Syftet har varit att utforska pandemins effekt på handelsföretag och vad dessa företag gjort för att anpassa sin verksamhet, samt hur deras anpassningsprocess hör ihop med framtida överlevnad och tillväxt.

Läs mer under fliken Program här på hemsidan.

Anmälan öppnar i slutet av sommaren.

Talare

Anders Bornhäll är aktuell med ett just avslutat forskningsprojekt, finansierat av Handelsrådet: ”Surviving the Covid 19-pandemic”.

Erfarenheterna från covidpandemin har tydliggjort värdet av att bygga upp mer motståndskraftiga ekonomier för att möta framtida kriser. Ett väl fungerande entreprenörskap är sannolikt avgörande för näringslivets omställningskraft i en alltmer komplex omvärld, konstaterar forskargruppen. Projektet ger en översikt över hur svenska detaljhandelsföretag drabbades av covid-19-pandemin och hur de anpassade sig och utforskar hur deras anpassningsprocess hör ihop med framtida överlevnad och tillväxt.

En övergripande slutsats är att tycks ha gått bra för överlevande företag i detaljhandelssektorn.

När forskargruppen undersökte effekten av anpassningsstrategier, fann man att detaljhandelsföretag som fokuserade på internt genererade medel blev mer motståndskraftiga och klarade sig bättre.

Anders Bornhäll är aktuell med ett just avslutat forskningsprojekt, finansierat av Handelsrådet: ”Surviving the Covid 19-pandemic”.

Syftet har varit att utforska pandemins effekt på handelsföretag och vad dessa företag gjort för att anpassa sin verksamhet, samt hur deras anpassningsprocess hör ihop med framtida överlevnad och tillväxt.

Läs mer under fliken Program här på hemsidan.

Anmälan öppnar i slutet av sommaren.

Anders Bornhäll är aktuell med ett just avslutat forskningsprojekt, finansierat av Handelsrådet: ”Surviving the Covid 19-pandemic”.

Erfarenheterna från covidpandemin har tydliggjort värdet av att bygga upp mer motståndskraftiga ekonomier för att möta framtida kriser. Ett väl fungerande entreprenörskap är sannolikt avgörande för näringslivets omställningskraft i en alltmer komplex omvärld, konstaterar forskargruppen. Projektet ger en översikt över hur svenska detaljhandelsföretag drabbades av covid-19-pandemin och hur de anpassade sig och utforskar hur deras anpassningsprocess hör ihop med framtida överlevnad och tillväxt.

En övergripande slutsats är att tycks ha gått bra för överlevande företag i detaljhandelssektorn.

När forskargruppen undersökte effekten av anpassningsstrategier, fann man att detaljhandelsföretag som fokuserade på internt genererade medel blev mer motståndskraftiga och klarade sig bättre.

Anmälan öppnar i slutet av sommaren Anmälan öppnar i slutet av sommaren