torsdag 21 april 2022

E-handelns företagsdynamik

En kartläggning av en ny och växande bransch med lönsamhetsproblem. Vilka företag överlever och vilka blir framgångsrika? Publik på plats på Regeringsgatan 60 i Stockholm respektive webbsänt.

Ta del av presentationen Ehandelns företagsdynamik.

Se sändningen i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Forskaren Anders Bornhäll presenterar resultat från sin senaste forskning om e-handelns företagsdynamik. Projektet följer samtliga nystartade e-handelsföretag i Sverige under perioden 1997–2019 och syftar till att undersöka hur de framgångsrika e-handelsföretagen växer över tid.
Målet är att projektet ska generera kunskap om hur de svenska e-handelsföretagen utvecklas över tid, samt att belysa vad som definierar de e-handelsbolag som är framgångsrika.
I den efterföljande diskussionen deltar Sandra Gadd, CFO på Boozt.com.

Läs rapporten och mer om det Handelsrådsfinansierade forskningsprojektet här.

Anders Bornhäll är fil. dr vid Handelns Forskningsinstitut i Stockholm. Forskningen som Anders bedriver är inriktad mot entreprenörskap, företagstillväxt och institutionell ekonomi

Den som är med som publik beger sig till Regeringsgatan 60 i Stockholm.
Webbsändningen sker via Teams. Sändningslänk skickas ut till angiven e-postadress dagen före. Det går att ställa frågor under sändningen.

Arrangemanget är ett samarbete med HUI Research.

Frågor besvaras av:

William Lindquist, HUI Research
william.lindquist@hui.se
073-8350102

Ylva Åkesson, Handelsrådet
ylva.akesson@handelsradet.se

Välkomna!

Talare

Ta del av presentationen Ehandelns företagsdynamik.

Se sändningen i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Forskaren Anders Bornhäll presenterar resultat från sin senaste forskning om e-handelns företagsdynamik. Projektet följer samtliga nystartade e-handelsföretag i Sverige under perioden 1997–2019 och syftar till att undersöka hur de framgångsrika e-handelsföretagen växer över tid.
Målet är att projektet ska generera kunskap om hur de svenska e-handelsföretagen utvecklas över tid, samt att belysa vad som definierar de e-handelsbolag som är framgångsrika.
I den efterföljande diskussionen deltar Sandra Gadd, CFO på Boozt.com.

Läs rapporten och mer om det Handelsrådsfinansierade forskningsprojektet här.

Anders Bornhäll är fil. dr vid Handelns Forskningsinstitut i Stockholm. Forskningen som Anders bedriver är inriktad mot entreprenörskap, företagstillväxt och institutionell ekonomi.

Den som är med som publik beger sig till Regeringsgatan 60 i Stockholm.
Webbsändningen sker via Teams. Sändningslänk skickas ut till angiven e-postadress dagen före. Det går att ställa frågor under sändningen.

Arrangemanget är ett samarbete med HUI Research.

Frågor besvaras av:

William Lindquist, HUI Research
william.lindquist@hui.se
073-8350102

Ylva Åkesson, Handelsrådet
ylva.akesson@handelsradet.se

Välkomna!

Ta del av presentationen Ehandelns företagsdynamik.

Se sändningen i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Forskaren Anders Bornhäll presenterar resultat från sin senaste forskning om e-handelns företagsdynamik. Projektet följer samtliga nystartade e-handelsföretag i Sverige under perioden 1997–2019 och syftar till att undersöka hur de framgångsrika e-handelsföretagen växer över tid.
Målet är att projektet ska generera kunskap om hur de svenska e-handelsföretagen utvecklas över tid, samt att belysa vad som definierar de e-handelsbolag som är framgångsrika.
I den efterföljande diskussionen deltar Sandra Gadd, CFO på Boozt.com.

Läs rapporten och mer om det Handelsrådsfinansierade forskningsprojektet här.

Anders Bornhäll är fil. dr vid Handelns Forskningsinstitut i Stockholm. Forskningen som Anders bedriver är inriktad mot entreprenörskap, företagstillväxt och institutionell ekonomi

Den som är med som publik beger sig till Regeringsgatan 60 i Stockholm.
Webbsändningen sker via Teams. Sändningslänk skickas ut till angiven e-postadress dagen före. Det går att ställa frågor under sändningen.

Arrangemanget är ett samarbete med HUI Research.

Frågor besvaras av:

William Lindquist, HUI Research
william.lindquist@hui.se
073-8350102

Ylva Åkesson, Handelsrådet
ylva.akesson@handelsradet.se

Välkomna!

Ta del av presentationen Ehandelns företagsdynamik.

Se sändningen i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Forskaren Anders Bornhäll presenterar resultat från sin senaste forskning om e-handelns företagsdynamik. Projektet följer samtliga nystartade e-handelsföretag i Sverige under perioden 1997–2019 och syftar till att undersöka hur de framgångsrika e-handelsföretagen växer över tid.
Målet är att projektet ska generera kunskap om hur de svenska e-handelsföretagen utvecklas över tid, samt att belysa vad som definierar de e-handelsbolag som är framgångsrika.
I den efterföljande diskussionen deltar Sandra Gadd, CFO på Boozt.com.

Läs rapporten och mer om det Handelsrådsfinansierade forskningsprojektet här.

Anders Bornhäll är fil. dr vid Handelns Forskningsinstitut i Stockholm. Forskningen som Anders bedriver är inriktad mot entreprenörskap, företagstillväxt och institutionell ekonomi.

Den som är med som publik beger sig till Regeringsgatan 60 i Stockholm.
Webbsändningen sker via Teams. Sändningslänk skickas ut till angiven e-postadress dagen före. Det går att ställa frågor under sändningen.

Arrangemanget är ett samarbete med HUI Research.

Frågor besvaras av:

William Lindquist, HUI Research
william.lindquist@hui.se
073-8350102

Ylva Åkesson, Handelsrådet
ylva.akesson@handelsradet.se

Välkomna!