E-handelns företagsdynamik

status:
pågående

Handelns Forskningsinstitut har beviljats forskningsanslag för projektet ”E-handelns företagsdynamik”. Projektet följer samtliga nystartade e-handelsföretag i Sverige under perioden 1997-2017.

– Det finns en lång tradition i Sverige att studera näringslivets dynamik, men det är första gången vi tillämpar samma metoder på e-handel. Det som är extra intressant är också att vi nu kan följa en bransch från allra första början, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Han framhåller att det finns statistik över hur branschen utvecklas som helhet och studier på enskilda företag, men att det utifrån de aspekterna är svårt att se mönster.

– Jag var själv förvånad över hur lite forskning som gjorts, säger han.

Forskarna på Handelns forskningsinstitut har tillgång till en longitudinell företagsdatabas med detaljerad information om vartenda aktiebolag som startas i Sverige. Där kan de se vad som kännetecknar de e-handlare som på lång sikt överlever i konkurrensen. De ska också undersöka hur de framgångsrika e-handelsföretagen växer över tid. Den klassiska frågan om det gäller att prioritera tillväxt innan företaget når lönsamhet eller om det är en mer hållbar strategi att först uppnå lönsamhet och sedan expandera kanske kommer närmare ett svar.

Sven-Olov Daunfeldt framhåller också att projektet kommer att ge värdefull information om vilken typ av företagsdynamik som är av betydelse för välståndsutvecklingen och som skapar nya jobb inom e-handel.

– Jag hoppas att den här första inventeringen kommer att göra fler intresserade och väcka nya frågeställningar som kan beforskas framöver, säger han.

Projekttitel

E-handelns företagsdynamik

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2019

Projektledare

Sven-Olov Daunfeldt

Handelns Forskningsinstitut

Övriga projektdeltagare

Hans Seerar Westerberg

Handelns Forskningsinstitut

Samarbetspartners

Referensgrupp bestående av branschföreträdare och företagare inom e-handeln.

Beviljat anslag

1 064 000 kr

Tidsplan

Oktober 2019 - december 2021

Syftet med detta projekt är att studera e-handelns företagsdynamik genom att följa alla nystartade e-handelsbolag i Sverige under perioden 1997-2017. Målet är att projektet ska generera kunskap om hur e-handelns företag utvecklas i Sverige över tid, samt vad
som kännetecknar de bolag som är framgångsrika.