torsdag 19 maj 2022

Digitala plattformar och handelns strukturomvandling

Detaljhandeln genomgår en omfattande strukturomvandling, så vilka effekter får digitala plattformar på konsumentbeeenden och framtidens affärsmodeller? Lyssna på forskaren Johan Hagberg (th), på plats hos Handelshögskolan i Göteborg eller direktsänt på webben. Medverkar i diskussionspanelen gör Mattias Liljenberg, Head of Digital på MQ Marqet.

TA DEL AV DEN SKRIFTLIGA PRESENTATIONEN Presentation Digitala plattformar 2022-05-19.

SE WEBBINARIET I EFTERHAND HÄR.

Det är Johan Hagbergs pågående forskningsprojekt ”Digitala plattformar och handelns strukturomvandling” som står i fokus på seminariet.
Bakgrunden är digitaliseringen som medför stora förändringar i detaljhandeln där branschen just nu genomgår en omfattande strukturomvandling.
Från den tidiga uppkomsten av e-handel, via en mer generellt digital omvandling av branschen kännetecknas det nutida detaljhandelslandskapet i allt större utsträckning av digitala plattformar. Även om förekomsten och betydelsen av digitala plattformar fortfarande skiljer sig åt mellan olika internationella marknader blir de alltmer betydelsefulla och därmed viktiga att studera.

Johan Hagberg är professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot marknadsföring vid Centre for Retailing och företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad på digitalisering av detaljhandel, konsumtion och marknader.
Det pågående forskningsprojektet har som mål att utforska framväxt, utveckling och effekter av digitala plattformar inom detaljhandeln och inkluderar frågor som berör konsumentbeteenden, affärsmodeller och marknadsförändringar.

Seminariet hålls i hybridform: såväl direktsänt via Zoom som fysiskt, med forskaren och publik på plats i Göteborg, på Handelshögskolan. Den som vill delta webbsänt, får en lyssningslänk utskickat med e-post dagen före. Det finns möjlighet att ställa frågor under sändning.

Bakom arrangemanget står Handelsrådet, Centre for Retailing (CFR) – forskningscentrum vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet – och HUI Research.

Frågor om seminariet besvaras av
William Lindquist, HUI Research: william.lindquist@hui.se Tel 073-8350102
och
Handelsrådets Ylva Åkesson, e-post: ylva.akesson@handelsradet.se.

VÄLKOMNA!