onsdag 5 juni 2024

Detaljhandelsdata som lärdom i kristider

Med Sara Rosengren, professor på Handelshögskolan i Stockholm och tillika föreståndare för Center for Retailing (CFR).

Läs mer om Sara Rosengrens pågående forskningsprojekt, tillsammans med Erik Wetter, hos Handelsrådet här.

Mer info under våren.

VÄLKOMNA!

Talare

Läs mer om Sara Rosengrens pågående forskningsprojekt, tillsammans med Erik Wetter, hos Handelsrådet här.

 

Mer info under våren.

VÄLKOMNA!

Läs mer om Sara Rosengrens pågående forskningsprojekt, tillsammans med Erik Wetter, hos Handelsrådet här.

Mer info under våren.

VÄLKOMNA!

Läs mer om Sara Rosengrens pågående forskningsprojekt, tillsammans med Erik Wetter, hos Handelsrådet här.

 

Mer info under våren.

VÄLKOMNA!

Anmälan öppnar under våren Anmälan öppnar under våren