torsdag 31 januari 2019

Deadline – utlysning, steg 1

Deadline för steg 1 (idéskiss) i utlysningen Forskning relevant för handelsnäringen.

Handelsrådets utlysning 2018/19 har det övergripande temat ”Forskning relevant för handeln”.
Handelsrådet har dock inom ramen för detta tema identifierat fyra områden som kommer att prioriteras extra vid bedömningen av ansökningar; Branschglidning och nya affärsmodeller, Innovation inom handeln, Informellt lärande inom handeln samt säkerhet inom handeln.

Läs mer om utlysningen här!