fredag 12 maj 2023

Antikonsumtion och hållbarhet inom detaljhandeln

Seminarium med Lundaforskaren Carys Egan-Wyer. Antikonsumtion är en utmaning som handelssektorn ställs inför i allt större utsträckning, pådrivet av en ökad hållbarhetssträvan hos konsumenter. Att belysa denna utmaning och hur omställningen kan gå till ur ett konsumentperspektiv blir ett viktigt kunskapsunderlag för handelsföretag i framtiden.

Se seminariet i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frukostseminarium där Carys Egan-Wyer presenterar sin senaste forskning kring antikonsumtion utifrån ett konsumentperspektiv. Carys är verksam vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, med forskning som berör retail, konsumtion och hållbarhet.

I forskningen har Carys Egan-Wyer undersökt vad konsumenter som är intresserade av hållbar konsumtion eller minimalistisk konsumtion vill ha och hur de använder de produkter och tjänster som är kopplade till antikonsumtion eller minimalism. Med utgångspunkt ur ett konsumentperspektiv ämnar forskningen förklara för handeln hur man kan bemöta det förändrade konsumentbehovet med en kund som ställer allt högre krav på hållbarhet.

Medverkar på seminariet gör även Caroline Andermatt, vd Myrorna, för att belysa hur hållbarhetsarbetet går till i praktiken hos en av Sveriges största butikskedjor för second hand. Ett av Myrornas syften är att spara på miljön genom att öka återanvändningen i Sverige, något man gör genom att samla in nästan 30 ton kläder och inredning varje dag. Som Sveriges äldsta butikskedja när det kommer till insamling av kläder och inredning som kan återanvändas är Myrorna idag ledande i att driva den cirkulära och hållbara agendan framåt.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost.

För deltagare som ej har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Anmälan senast den 10 maj.

Frågor om seminariet besvaras av: William Lindquist, HUI Research, william.lindquist@hui.se, tel: 073-835 01 02 eller Ylva Åkesson, Handelsrådet, ylva.akesson@handelsradet.se

Välkommen!

Carys Egan-Wyer, verksam vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, har ett två-årigt post-doc stipendium från Handelsrådet där hon, med start i februari 2021, fördjupar sig i trenden om anti-konsumtion utifrån ett konsumentperspektiv. Läs mer om detta här.

Läs mer om Carys Egan-Wyers forskargärning på Lunds universitets hemsida här.

Talare

Se seminariet i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frukostseminarium där Carys Egan-Wyer presenterar sin senaste forskning kring antikonsumtion utifrån ett konsumentperspektiv. Carys är verksam vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, med forskning som berör retail, konsumtion och hållbarhet.

I forskningen har Carys Egan-Wyer undersökt vad konsumenter som är intresserade av hållbar konsumtion eller minimalistisk konsumtion vill ha och hur de använder de produkter och tjänster som är kopplade till antikonsumtion eller minimalism. Med utgångspunkt ur ett konsumentperspektiv ämnar forskningen förklara för handeln hur man kan bemöta det förändrade konsumentbehovet med en kund som ställer allt högre krav på hållbarhet.

Medverkar på seminariet gör även Caroline Andermatt, vd Myrorna, för att belysa hur hållbarhetsarbetet går till i praktiken hos en av Sveriges största butikskedjor för second hand. Ett av Myrornas syften är att spara på miljön genom att öka återanvändningen i Sverige, något man gör genom att samla in nästan 30 ton kläder och inredning varje dag. Som Sveriges äldsta butikskedja när det kommer till insamling av kläder och inredning som kan återanvändas är Myrorna idag ledande i att driva den cirkulära och hållbara agendan framåt.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost.

För deltagare som ej har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Anmälan senast den 10 maj.

Frågor om seminariet besvaras av: William Lindquist, HUI Research, william.lindquist@hui.se, tel: 073-835 01 02 eller Ylva Åkesson, Handelsrådet, ylva.akesson@handelsradet.se

Välkommen!

Carys Egan-Wyer, verksam vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, har ett två-årigt post-doc stipendium från Handelsrådet där hon, med start i februari 2021, fördjupar sig i trenden om anti-konsumtion utifrån ett konsumentperspektiv. Läs mer om detta här.

Läs mer om Carys Egan-Wyers forskargärning på Lunds universitets hemsida här.

Se seminariet i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frukostseminarium där Carys Egan-Wyer presenterar sin senaste forskning kring antikonsumtion utifrån ett konsumentperspektiv. Carys är verksam vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, med forskning som berör retail, konsumtion och hållbarhet.

I forskningen har Carys Egan-Wyer undersökt vad konsumenter som är intresserade av hållbar konsumtion eller minimalistisk konsumtion vill ha och hur de använder de produkter och tjänster som är kopplade till antikonsumtion eller minimalism. Med utgångspunkt ur ett konsumentperspektiv ämnar forskningen förklara för handeln hur man kan bemöta det förändrade konsumentbehovet med en kund som ställer allt högre krav på hållbarhet.

Medverkar på seminariet gör även Caroline Andermatt, vd Myrorna, för att belysa hur hållbarhetsarbetet går till i praktiken hos en av Sveriges största butikskedjor för second hand. Ett av Myrornas syften är att spara på miljön genom att öka återanvändningen i Sverige, något man gör genom att samla in nästan 30 ton kläder och inredning varje dag. Som Sveriges äldsta butikskedja när det kommer till insamling av kläder och inredning som kan återanvändas är Myrorna idag ledande i att driva den cirkulära och hållbara agendan framåt.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost.

För deltagare som ej har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Anmälan senast den 10 maj.

Frågor om seminariet besvaras av: William Lindquist, HUI Research, william.lindquist@hui.se, tel: 073-835 01 02 eller Ylva Åkesson, Handelsrådet, ylva.akesson@handelsradet.se

Välkommen!

Carys Egan-Wyer, verksam vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, har ett två-årigt post-doc stipendium från Handelsrådet där hon, med start i februari 2021, fördjupar sig i trenden om anti-konsumtion utifrån ett konsumentperspektiv. Läs mer om detta här.

Läs mer om Carys Egan-Wyers forskargärning på Lunds universitets hemsida här.

Se seminariet i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Frukostseminarium där Carys Egan-Wyer presenterar sin senaste forskning kring antikonsumtion utifrån ett konsumentperspektiv. Carys är verksam vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, med forskning som berör retail, konsumtion och hållbarhet.

I forskningen har Carys Egan-Wyer undersökt vad konsumenter som är intresserade av hållbar konsumtion eller minimalistisk konsumtion vill ha och hur de använder de produkter och tjänster som är kopplade till antikonsumtion eller minimalism. Med utgångspunkt ur ett konsumentperspektiv ämnar forskningen förklara för handeln hur man kan bemöta det förändrade konsumentbehovet med en kund som ställer allt högre krav på hållbarhet.

Medverkar på seminariet gör även Caroline Andermatt, vd Myrorna, för att belysa hur hållbarhetsarbetet går till i praktiken hos en av Sveriges största butikskedjor för second hand. Ett av Myrornas syften är att spara på miljön genom att öka återanvändningen i Sverige, något man gör genom att samla in nästan 30 ton kläder och inredning varje dag. Som Sveriges äldsta butikskedja när det kommer till insamling av kläder och inredning som kan återanvändas är Myrorna idag ledande i att driva den cirkulära och hållbara agendan framåt.

Seminariet genomförs i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan 60 i Stockholm, där det bjuds på frukost.

För deltagare som ej har möjlighet att närvara fysiskt kommer eventet att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.

Anmälan senast den 10 maj.

Frågor om seminariet besvaras av: William Lindquist, HUI Research, william.lindquist@hui.se, tel: 073-835 01 02 eller Ylva Åkesson, Handelsrådet, ylva.akesson@handelsradet.se

Välkommen!

Carys Egan-Wyer, verksam vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, har ett två-årigt post-doc stipendium från Handelsrådet där hon, med start i februari 2021, fördjupar sig i trenden om anti-konsumtion utifrån ett konsumentperspektiv. Läs mer om detta här.

Läs mer om Carys Egan-Wyers forskargärning på Lunds universitets hemsida här.