Handelns utvecklingsråd
Start » Handelns ekonomiska råd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Handelns ekonomiska råd

I syfte att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället har arbetsmarknadernas parter tagit initiativ till att etablera ett oberoende organ med ledande och framstående ekonomer.
I november 2016 presenterade Handelsrådet därför det nyinrättade Handelns ekonomiska råd.

Handelsrådet har beslutat att inrätta Handelns ekonomiska råd som har till uppgift att ta fram rapporter och lämna utlåtanden och rekommendationer i syfte att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället.

Handelns ekonomiska råd är oberoende och är självt ansvarigt för de uttalanden och rapporter som görs inom ramen för rådets arbete. I rådets roll ingår inte att ha synpunkter på eller prognoser för lönenivåerna i handeln.

Handelns ekonomiska råd får på årsbasis ett uppdrag från Handelsrådet. I uppdraget ingår att skriva en rapport samt i anslutning till rapporten vara tillgängligt för uttalanden och kommentarer. Avsikten är att den första rapporten ska presenteras i maj eller juni 2017.

Handelns ekonomiska råd kommer att vara oberoende men kan få statistik och information från parterna. Rådet får också ett visst administrativt stöd från Handelsrådet.

Ledamöter

Erik Åsbrink
Tidigare finansminister. Numera aktiv som styrelseledamot, föredragshållare och skribent m.m.

Anna Felländer
Tidigare chef- och digitaliseringsekonom vid Swedbank, styrelseledamot och rådgivare till bland annat regeringen samt affilierad till Handelshögskolan i Stockholm.

Mats Bergman
Professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, tidigare chefsekonom vid Konkurrensverket.

pres

Prenumerera på nyhetsbrev