Handelns utvecklingsråd
Start » Yrke och kompetens » Validering

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

YRKESVALIDERING –
för individen, för företaget

Att vara butikssäljare kräver en mängd yrkeskompetens. Till skillnad från i en del andra yrken är kompetensen mer svårfångad och inte lika strikt formulerad, som till exempel för elektrikerns eller sjuksköterskans.

Därför finns validering!

I valideringsprocessen kartläggs och bedöms butiksmedarbetarens kompetens. Kvittot på branschkunskaperna blir ett branschintyg. Men minst lika viktigt är själva valideringsprocessen som i sig innebär lärande för nya kunskaper och färdigheter.

Grundläggande är att hela skall vara en positiv upplevelse.

Flera av de kompetenser som butikssäljaren behöver, är också viktiga i andra yrkesroller. Därför är valideringen också värdefull i en fortsatt yrkeskarriär.

För företaget, som låter validera sina anställda, är fördelarna flera. Valideringen blir ett sätt att utveckla medarbetarna och därmed hela företaget. I förlängningen kan det användas som ett verktyg vid rekrytering.

Övergripande, för branschen, är validering ett sätt att kvalitetssäkra yrkesrollen butikssäljare.

Så ser valideringen ut

Validering består av två delar: kartläggning och bedömning. I kompetenskartläggningen svarar deltagaren på frågor och samtalar med en certifierad bedömare. Denne avgör utifrån samtalet vad som blir nästa steg: utbildning/kompletterande aktivitet eller kompetensbedömning direkt. Därefter sker deltagande observationer och intervjuer med kollegor. Härefter kan branschintyget utfärdas.

Validering runt om i landet

Runt om i landet finns idag 60-talet certifierade utförare, det vill säga personer som utför valideringar. De finns inom en mängd detaljhandelsbranscher, både i dagligvaruhandeln som i sällanköpsvaruhandeln.

Prenumerera på nyhetsbrev