Handelns utvecklingsråd
Start » Yrke och kompetens » Om oss Yrke och kompetens

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Om oss

Inom Handelsrådet finns en yrkes- och kompetensnämnd. En grupp med representanter för arbetsmarknadens parter inom handeln arbetar gemensamt med kompetens- och utbildningsfrågor och planerar, bereder och verkställer arbetet tillsammans med Handelsrådets kansli. Mats Johansson på kansliet är jobbar särskilt med yrke- och kompetensfrågor.

Handelsrådet Yrke och kompetens fokusfrågor är att:

  • stötta och utveckla handelsinriktade utbildningsinsatser,
  • höja och säkra yrkesstatus, kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom handeln,
  • följa och kvalitetssäkra relevant utbildningar,
  • förbättra tillgången på kvalificerad arbetskraft, samt
  • samarbeta med bland annat utbildningsinstanser såsom yrkeshögskolor och gymnasieskolor och beslutsfattare inom utbildningsväsendet.

En övergripande målsättning är att fler ska vilja och kunna etablera sig och utvecklas i handeln.

Gruppen består av följande personer:
Charlotte Tarschys, Akademikerförbunden (Jusek)
Gunnar Järsjö, Arbetsgivarföreningen KFO
Daniel Söderberg Talebi, Handelsanställdas förbund
Henrik Ekelund, Svensk Handel
Vakant, Svensk Handel
Anette Andersson, Unionen


Historia

Arbetet med yrke- och utbildningsfrågor bedrevs tidigare inom den fristående Handelns Yrkesnämnd (HYN) som startades 2013 av Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund och Svensk Handel.

Prenumerera på nyhetsbrev