Handelns utvecklingsråd
Start » Yrke och kompetens » Kompetenslyft för handeln

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Kompetenslyft för handeln

– det digitala skiftet

Kompetenslyft för handeln är ett utbildningsprojekt som stärker handelns kompetens att dra nytta av den digitala transformationen. Genom projektet vill Handelsrådet bidra till en attraktiv handelsbransch som professionaliseras och utvecklas i takt med samhället – en handelsbransch som ser möjligheterna som den digitala transformationen medför.

Från och med hösten 2019 till och med hösten 2021 kommer mindre företag erbjudas kostnadsfria utbildningar från etablerade och erkänt duktiga utbildningsleverantörer.

Projektet har med hjälp av handelsföretag i framkant mejslat fram de kompetensbehov som följer av den digitala transformationen och tagit fram matchande utbildningsutbud.

Utbildningsprogrammet innehåller utbildningar som belyser olika delar av den digitala transformation och som riktar sig till olika målgrupper. Deltagarna kan direkt använda det som de lär sig i sin yrkesvardag.

Du som deltar i utbildningen utvecklar din kompetens att vara och hålla dig anpassningsbar och relevant i en ständigt föränderlig handelsbransch. Genom att delta visar du att du vill och vågar utvecklas. Du bidrar även till en pågående och ständig professionalisering av branschen.

En långsiktig ambition med projektet är att de utbildningar som utarbetats ska användas av de aktörer som bidrar till handelns kompetensförsörjning.

Kompetenslyft för handeln drivs av Handelsrådet och medfinansieras av Europeiska Socialfonden.

 

 

  Projektgrupp

  Nona Rakic, Lennart Grönberg, Helen Rönnholm och Mats Johansson är kanslikärnan i ESF-projektet ”Kompetenslyft för handeln”.
  Foto: Ylva Åkesson

   

  Kontaktinformation

  Nona Rakic, projektadministratör/-ekonom
  nona.rakic@handelsradet.se
  Tel: 010-471 85 48

  Lennart Grönberg, projektmedarbetare
  lennart.gronberg@handelsradet.se
  Tel: 010-471 86 43

  Helen Rönnholm, projektledare
  helen.ronnholm@handelsradet.se
  Tel: 010-471 86 53

  Mats Johansson, projektkoordinator
  mats.johansson@handelsradet.se
  Tel: 010-471 85 93

   

   

   

  Prenumerera på nyhetsbrev