Forskarmötet: Cecilia Cassinger

Cecilia Cassinger podden Forskarmötet mja 2023

– Handlare är trygghetsskapare oavsett om de vill det eller inte.
Det säger Cecilia Cassinger, Lunds universitet, aktuell med ett forskningsprojekt kring handelns roll i utsatta stadsmiljöer.
– Vi vill lyfta handelns roll som samhällsbärare. Vilken roll spelar handlare i områden som har problem med otrygghet?
I tio områden i fem städer har Cecilia och hennes team arbetat med forskningsmetoden ”research on the move”/forskning i farten, inspirerad av etnografin, och också tidvis haft med sig tolk.
Projektet fokuserar på de som arbetar i handeln, men eftersom samverkan är ett nyckelord riktas sökljuset också mot aktörer som fastighetsägare, centrumutvecklare och trygghetssamordnare hos kommunen.
Läs mer om Cecilias forskningsprojekt ”Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta stadsmiljöer”: https://handelsradet.se/forskning-och-utveckling/forskningsprojekt/nya-samarbetsformer-for-framjande-av-trygg-handel-i-utsatta-stadsmiljoer/.
Podden är inspelad i Lund i maj 2023.