Utbildningar för mindre företag

Hur rustar vi för framtiden?

Idag ställs nya krav på omställning av handeln, allt fler funktioner digitaliseras och en ökande andel affärer görs via internet. Kund- och konsumtionsbeteenden förändras, nya affärsmodeller växer fram och det krävs nya kunskaper och digitala verktyg för att möta framtidens möjligheter.

Funderar ni på hur ert företag ska ta nästa steg med anledning av handelns digitala transformation? Är det ökad kunskap om branschens utveckling eller är det en digital strategi som saknas för att våga satsa vidare? Behöver era medarbetare bygga på sin kompetens för att ni tillsammans ska ta er an nya möjligheter? Projektet ”Kompetenslyft för handeln” erbjuder från och med våren 2022 till och med våren 2023 mindre handelsföretag kostnadsfri utbildning. Läs mer om utbildningsutbudet här.

Hur fungerar det?

Utbildningarna sker i digital form och genomförs av erkänt duktiga utbildningsleverantörer. Samtliga utbildningar är kostnadsfria. Er enda kostnad är den tid ni avsätter för utbildning. Utbildningslängden är en halvdag (fyra timmar) per utbildning.

Hur anmäler jag mig?

För att få tillgång till utbildningarna måste ert företag bli en projektdeltagare. Det blir ni genom att fylla i en avsiktsförklaring där ni ger er bekräftelse till att ni har för avsikt att delta. Anmälan är dock inte bindande.

Avsiktsförklaringen laddas ner här och fylls i och skickas till: Handelsrådet, 103 29 Stockholm.

Är du intresserad av att signera avsiktsförklaringen digitalt kontakta Helen Rönnholm.

 

För mer information

Projektledare

Helen Rönnholm

010-471 86 53

helen.ronnholm@handelsradet.se