ServiceCollege

Initiativet till ServiceCollege togs av Almega, Svensk Handel, Handelsanställdas förbund, Fastighetsanställdas förbund och Kommunal. Ambitionen var att stärka det regionala näringslivets intresse för, inflytande över och samverkan med utbildningar som utbildar för en framtida karriär i tjänstesektorn.

Under projektet visade det sig dock svårt att tydliggöra tjänstesektorn och skapa en tillräckligt bred uppslutning såväl, nationellt som i flera av de regioner som visat intresse. I början av 2014 beslutade därför nationella styrgruppen för ServiceCollege att avveckla projektet.