torsdag 28 maj 2015

Vinnare av handelns studentuppsatspris 2015

Vinnarna av Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråds studentuppsatspris för handelsrelevanta uppsatser har nu utsetts.

Bland nästan 50 nominerade uppsatser har juryn valt ut två vinnare. Dessa båda uppsatser bidrar med ny kunskap till handelsområdet och visar på hög vetenskaplig kvalité.

Vinnarna av stipendierna 2015 är:

  • Handelns Utvecklingsråd
    Elias Säfwenberg, Handelshögskolan i Stockholm
    Let’s Integrate! – A quantitative study on how retail channel integration affects consumer’s satisfaction, offer perception and the value of the shopping trip itself
  • Hakon Swenson Stiftelsen
    Emelie Orrpars och Therese Åbb, Handelshögskolan i Stockholm
    Fifty Shades of Co-branding – En kvantitativ studie om effekterna av co-branding på konsumenters varumärkes och produktutvärdering beroende av kvalitetssegment och hedoniska shoppingmotivationer

Läs mer på: www.handelsradet.nu/Studentuppsatser och www.hakonswensonstiftelsen.com

För mer information om uppsatspriset kontakta:
Anderas Hedlund, vd, Handelns Utvecklingsråd, på 010-471 85 46
Lena Litens, stiftelsen/HR, Hakon Swenson Stiftelsen, på 08-55 33 99 29


Om uppsatspriset
Handelns uppsatspris vänder sig till studenter vid högskolor och universitet, för att attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.

Varje år utses två studentuppsatser till vinnare. Dessa erhåller ett stipendium på 20 000 kronor vardera, som delas lika mellan uppsatsförfattarna. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd delar ut var sitt pris.

Juryns medlemmar 2015 var Claes-Robert Julander, Handelshögskolan i Stockholm, Johan Hagberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och Agneta Marell, Umeå universitet.


MOTIVERING VINNARE

Författare: Elias Säfwenberg
Titel: Let’s Integrate!
Med ökad användning av internet och mobila enheter blir det för många företag allt viktigare att vara tillgänglig i flera kanaler. I denna uppsats studeras hur nivån av integration mellan kanaler påverkar konsumenternas nöjdhet och upplevda värde. Studien har genomförts i form av en enkätbaserad experimentstudie med åtta olika scenarios som jämför multikanaler (liten integration mellan kanaler) och omnikanaler (stor integration mellan kanaler). Resultaten visar att större integration mellan kanaler positivt påverkar konsumenters nöjdhet och upplevda värde av erbjudandet och köpprocessen. Kort sagt visar den att detaljister inte bara ska fokusera på att addera fler kanaler, utan att lika stort fokus bör läggas på integrationen dem emellan.

Uppsatsen undersöker en högaktuell och relevant fråga för handeln med hjälp av en väl utvecklad studiedesign som resulterar i en mycket välskriven och läsvärd uppsats. Den präglas genomgående av stor stringens och tydlighet. Uppsatsen ger viktiga insikter om integration mellan kanaler utifrån konsumenters perspektiv och bör läsas av många i handeln som arbetar med att utveckla gränssnittet mot kund i takt med att kundmötet blir allt mer komplext och mångfacetterat.

Författare: Emelie Orrpars och Therese Åbb
Titel: Fifty Shades of Co-branding
Egna märkesvaror utgör ett viktigt inslag i handeln och har länge samexisterat med leverantörers varumärken. Det finns också exempel på så kallad co-branding, vilket innebär att leverantörens varumärke exponeras på en förpackning tillsammans med detaljistens varumärke. Denna uppsats undersöker vilka kund-, leverantörs- och detaljistvärden som uppstår till följd av co-branding. Uppsatsen är baserad på en kombination av olika metoder i form av enkäter, smaktest och expertintervjuer. Studien visar att co-branding påverkar kund-, leverantörs- och detaljistvärdet i olika grad beroende på kvalitetsnivån på detaljistens egna märkesvaror och konsumenters shoppingmotivationer.

Uppsatsen undersöker en intressant fråga inom handeln med hjälp av en ambitiös kombination av metoder där expertintervjuer kring studiens resultat och implikationer utgör ett särskilt innovativt inslag. Uppsatsen ger blandade resultat av hur co-branding påverkar olika faktorer vilket redovisas på ett föredömligt tydligt sätt, till exempel i form av en inledande lista (fifty shades of co-branding) som i 50 punkter sammanfattar studiens olika resultat. Studien visar att även om co-branding kan medföra många positiva effekter så finns det skäl till fortsatt försiktighet. Oavsett om man närmar sig denna fråga som leverantör eller detaljist, med olika grad av entusiasm eller skepsis ger uppsatsen viktiga insikter kring co-branding, dess fördelar och risker.