fredag 20 november 2020

Tio nya miljoner till handelsforskning

Handelsrådet avsätter nya miljoner till fler handelsnära forskningsprojekt.
– Aldrig tidigare har branschens behov av ny kunskap, och därmed av handelsforskningen, varit större, säger Andreas Hedlund, Handelsrådets FoU-expert.

2020 har varit ett omvälvande år. Pandemin har fått stora konsekvenser för handeln; den fysiska handeln genomgår ett stålbad samtidigt som digitaliseringen påskyndas. Också andra övergripande trender som globalisering och hållbarhetssträvanden accelererar och bidrar till ökat förändringstryck på handeln.
– Forskning bidrar med kunskap och förslag till lösningar och innovationer, säger Andreas Hedlund.

Med de tio miljonerna i utlysningen för 2021 vill Handelsrådet stimulera till forskning som genererar kunskap till nytta för handelns arbetsgivare, arbetstagare och branschen som helhet. Utlysningen fokuserar på branschnära projekt, utan att gynna enskilda företag specifikt.
– Genom att årligen avsätta betydande belopp till projektfinansiering medverkar Handelsrådet också till att utveckla handelsforskningen på nationell nivå, säger Andreas Hedlund.

Möjligheten att söka forskningspengar via Handelsrådet öppnar idag, fredag 20 november, med sista ansökningsdag 15 januari 2021.

Ansökan är uppdelad i tre steg, där den första består av idéskiss från forskaren. De projekt som går vidare ges därefter möjlighet att skriva en fullskalig ansökan. Beslut om vilka projekt som beviljas medel tas i början på sommaren.

Läs mer här.