Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Forskningsprojekt

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Forskningsprojekt

Handelsrådet förlägger en stor del av sina medel på finansiering av olika former av forskningsprojekt. Majoriteten av stiftelsens forskningsmedel delas ut via en större årlig utlysning som vanligtvis öppnas under december och beslutas direkt efter sommaren.

Ansökan om forskningsmedel från Handelsrådet sker via vår ansökningsportal:
Anökningsportal

De medel som avsätts för forskningsprojekt utanför ordinarie utlysningar utgör endast en mycket begränsad del av de totala medel som finns tillgängliga för forskningsfinansiering. Det rör sig oftast om mindre forskningsprojekt som uppkommer i dialog med kansliet.

Vilka kan söka medel till forskningsprojekt?
För att söka medel till ett forskningsprojekt är det ett krav att den sökande ska vara disputerad och erhålla minst en doktorsexamen. Det är dock mycket positivt att även ha med andra aktörer från handelsnäringen i projektgruppen. Medlen vid finansiering av forskningsprojekt omfattar framförallt personalkostnader och specificerade övriga omkostnader för projektet.

Forskningsprojektets omfattning
Forskningsprojektens omfattning varierar. Mindre projekt kan fortgå under några få månader, och omfatta endast enskild forskare. Vanligare är dock större projekt som pågår under ca 2 år och som omfattar flera forskare och andra aktörer. Forskningsprojektens omfattning skiljer sig åt och varierar mycket beroende på det enskilda projektets syfte och mål.

Prenumerera på nyhetsbrev