Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Forskningsprojekt

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Forskningsprojekt

Handelsrådet förlägger en stor del av sina medel på finansiering av olika former av forskningsprojekt där majoriteten av stiftelsens forskningsmedel delas ut via en större årlig utlysning.

Forskningsprojektens omfattning varierar. Mindre projekt kan fortgå under några få månader, och omfatta endast enskild forskare. Vanligare är dock större projekt som pågår under ca 2 år och som omfattar flera forskare och andra aktörer. Forskningsprojektens omfattning skiljer sig åt och varierar mycket beroende på det enskilda projektets syfte och mål.

Forskning relevant för handelsnäringen 2021

Handelsrådets utlysning för forskningsprojekt 2021 ”Forskning relevant för handelsnäringen” är nu stängd. Liksom tidigare år är det en utlysning i tre steg. De ansökningar som går vidare till steg två i ansökningsprocessen kommer att bli meddelade. Besked kring vilka projekt som slutligen beviljas medel kommer att ske före sommaren 2021.

Läs utlysningstexten här: Handelsrådets utlysning 2021.

Ansökan om forskningsmedel från Handelsrådet sker via vår ansökningsportal.

Ansökan

För att ansöka om forskningsmedel är det ett krav att den sökande ska vara disputerad och erhålla minst en doktorsexamen. Det är dock mycket positivt att även ha med andra aktörer från handelsnäringen i projektgruppen. Medlen vid finansiering av forskningsprojekt omfattar framförallt personalkostnader och andra projektspecifika kostnader. För mer information, se utlysningstexten ovan.

 

För ytterligare information

Andreas Hedlund, FoU-expert

andreas.hedlund@handelsradet.se

010-471 85 46

 

För frågor om ansökningsportalen

Linn Eliasson, Kommunikatör

linn.eliasson@handelsradet.se 

010-471 85 81

 

Prenumerera på nyhetsbrev