onsdag 12 september 2018

Premiär för jobbskuggardagen

14 november är det nationell premiär för Handelns jobbskuggardag. Då får ett gäng högstadieelever runt om i landet följa med en vuxen som jobbar i handeln.
En av dem som får en jobbskugga denna dag är Svensk Handels vd Karin Johansson.

– Jobbskuggardagen ger värdefulla möjligheter att få en inblick i den breda variation av yrkesroller som finns ute i handelsföretaget, vidgar begreppet för vad som är handel och ger eleverna möjlighet att jobba med entreprenöriella förmågor, säger Andreas Hedlund vd på Handelsrådet.

Handeln sysselsätter mer än en halv miljon människor och är en viktig ingång för unga till den svenska arbetsmarknaden. Nu lanserar Handelsrådet ett nytt material i samband med att PRAO från och med höstterminen är obligatoriskt på schemat för alla högstadieungdomar. Det är ett färdigt program för arbetsplatsbesök: ”Handelns jobbskuggardag”. Startskottet går den 14 november.
– Jobbskuggardagen är en dag där eleven följer med sin kontaktperson och får en verklig inblick i dennes jobb., säger Therese Forslin, ungdomsinspiratör på Handelsrådet.

Karin Johansson, vd på Svensk Handel, är en av dem som på premiärdagen att få en ungdom som jobbskuggar:
– De ungdomar som väljer en karriär i handeln kommer att möta en bransch i snabb utveckling, där yrkesvägarna är många och framtidsmöjligheterna är stora, säger hon och fortsätter:
– I takt med att handeln blir allt mer digital ökar också behovet av digital kompetens. Samtidigt kommer de fysiska butikerna att behöva utvecklas för att erbjuda det som e-handeln inte kan ge. Det kommer att ställa högre krav på framtidens medarbetare.

Den arbetsplatsförlagda dagen knyter an till läroplanen på flera sätt. Dels till PRAON, dels till ämnen som svenska, samhällskunskap, matematik och hem- och konsumentkunskap. Jobbskuggardagen omfattar både förberedelser och efterarbete.
Upplägget kopplar till Yrkeskartan.se, en webbsida där eleven tillsammans med sin studie- och yrkesvägledare kan gå in och hitta lättillgänglig information om alla de yrkesroller som finns ute i handeln. Utifrån detta undersöker de tillsammans vilka möjligheter som finns på orten.

– Tanken är sedan att eleven själv ska ansöka, med en presentation – i skrift eller rörlig bild – som också blir en praktisk övning i svenska, säger Therese Forslin.
Jobbskuggardagen finns som färdigt lektionspaket och som informationsmaterial för både lärare, studie- och yrkesvägledare, kontaktpersoner på företagen, skolledare, elever och föräldrar.
– Handelsföretag finns över hela landet, de erbjuder en mängd olika yrkesroller och lämpar sig därför utomordentligt väl för en sådan här skolaktivitet, avslutar Therese Forslin.

Se stjärninfluencern Therése Lindgren jobbskugga i handeln här:

Kontaktperson:
Therese Forslin, ungdomsinspiratör Handelsrådet. Tel: 010-47 18 594