måndag 8 juni 2020

Nytt yrkesprogram för handeln

Nytt innehåll och nytt namn ger vassare gymnasieutbildning med närmare koppling till handelsbranschen.

I onsdags beslutade riksdagen att gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram ska byta namn till Försäljnings- och serviceprogrammet.

Namnbytet speglar en uppdatering av programmets innehåll, där kurser i handel, försäljning och kundservice anpassas till de nya krav som uppstår bland annat till följd av handelns digitala transformation.

Målet är dels att utbildningen bättre ska svara mot handelsbranschens behov, dels att få fler elever att söka till gymnasieprogrammet.

– Handeln genomgår en snabb omställning med ökad digitalisering och förändrade kundbeteenden, vilket ställer krav på nya typer av kompetenser i handeln. Därför är det goda nyheter att handelsutbildningen på gymnasiet uppgraderas för att bättre svara mot företagens behov. Det är en förändring som vi har jobbat länge för att få till, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel och tillika ordförande i Handelsrådet.

Det nya programmet erbjuds från hösten 2022.

– Handeln är en framtidsbransch som behöver locka fler att utbilda sig till handelsyrken och erbjuda bra förutsättningar att stanna kvar och utvecklas i branschen. En viktig del är attraktiva gymnasieprogram som hänger med när yrken utvecklas. Det är därför glädjande att utbildningarna utvecklas när kompetensbehoven ökar, säger Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund och vice ordförande i Handelsrådet.

Utöver det uppdaterade yrkesprogrammet planeras en försöksverksamhet med en handelsinriktning på det studieförberedande ekonomiprogrammet. Även det med start hösten 2022.

– Sammantaget är detta förändringar som branschens parter gemensamt har arbetat för under många år. Det är positivt att branschens samarbete med Skolverket och andra myndigheter nu börjar resultera i moderna gymnasiala utbildningsvägar med sikte på karriärer i handeln, säger Handelsrådets vd Mats Johansson.