fredag 2 juli 2021

11,7 nya miljoner till handelsforskning

Temat för Handelsrådets utlysning var, återigen, brett: ”Forskning relevant för handelsnäringen”. De sju forskningsprojekten som beviljats anslag spänner därmed också över ett vitt fält.
– Det handlar bland annat om arbetsmiljö, AI och fysisk detaljhandel; alla områden som har betydelse för handelsnäringen, säger Andreas Hedlund, Handelsrådets FoU-ansvarige.

Det långtgående syftet med den forskning som finansieras av handelns parter via Handelsrådet är att generera kunskap till nytta för handelns arbetsgivare och arbetstagare liksom kunskap om branschen som helhet.

– De aktuella forskningsprojekten kommer också att ge insikter om konsekvenserna av den pågående covid-19 pandemin som överskuggat det innevarande året, något som både påskyndat den digitala utvecklingen och bidragit till stora utmaningar för den fysiska handeln, säger Andreas Hedlund.

Projekten löper på två år och flertalet startar under hösten.

Gustav Tinghög, Linköpings universitet, är en av dem som fått forskningsmedel från Handelsrådet. Gustav och hans kollegor har tidigare forskat på beslutsfattande inom bland annat finans och medicin. Det har exempelvis handlat om hur man kan utforma beslutssituationer för att få människor att känna ökad trygghet.

– Pengarna från Handelsrådet gör det möjligt att gå vidare och forska kring beslutsfattande i handeln, med fokus just på AI och hur känslor påverkar besluten, säger Gustav Tinghög.

Projektet kommer att innehålla fältexperiment ute på svenska fysiska handelsplatser och köpcentrum, för att praktiskt undersöka hur AI påverkar kundernas beteenden och upplevelser.

– Ogrundade rädslor för AI kan i förlängningen skapa digitala utanförskap. Nu vill vi undersöka hur man kan bygga tillit till AI inom handeln, säger Gustav Tinghög.

BEVILJADE PROJEKT:

Surviving the COVID-19 pandemic? Retailers’ adaptation strategies

Sven-Olov Daunfeldt, Handelns Forskningsinstitut

Interaktionen mellan människor och AI inom handeln

Gustav Tinghög, Linköpings universitet

Vad kan vi lära oss från 100-åringarna?

Kristina Tamm Hallström, Handelshögskolan i Stockholm

How retail data can help in societal crises: The case of COVID-19

Sara Rosengren, Handelshögskolan i Stockholm (SIR)

Pandemins lärdomar – strategiska möjligheter och innovationer för butiker i stadskärnan

Malin Sundström, Malmö universitet

Handeln som attraktiv arbetsplats: Arbetsmiljöfaktorers betydelse för attityder, beteenden och hälsa

Magnus Sverke, Stockholms universitet

Optimerad butikspåfyllnad

Olov Isaksson, Stockholms universitet