måndag 27 augusti 2018

Ny hemsida för säkrare butiker

Skyddabutiken.se är den nya samlingsplatsen på nätet för alla som är intresserade av att bidra till att göra butiken säkrare. Och för den som vill bidra genom att bli besiktningsperson!
- Det här är en helt ny webbplats som ska öka kännedomen och intresset för hur man kan jobba för tryggare butiker. Den hjälper butiker att arbeta systematiskt med säkerheten, förklarar Jenny Morin, medlem i Handelsrådets utskott för arbetsmiljö och säkerhet.

Grunden är 13-punktsprogrammet ”Skydd mot rån i handeln” som varit i användning länge.
Hemsidan riktar sig till flera grupper. Förstås till butikspersonal; såväl chefer som anställda. Även fastighetsägare, centrumföreningar och kommuner hör till målgruppen.
– Ökad samverkan mellan de här grupperna och handelns näringsliv är en hörnsten i säkerhetsarbetet, säger Jenny Morin.
Precis som tidigare kan de butiker som tagit till sig 13-punktsprogrammet, efter en genomförd besiktning, bli säkerhetscertifierade.
Besiktningspersonerna, de som besöker butikerna och gör säkerhetscertifieringarna runt om i landet, är en annan viktig målgrupp för hemsidan. Nu kan de nya besiktningspersonerna utbildas direkt via hemsidan, istället för att som tidigare genomgå en halvdagslärarledd utbildning.
-Det gör utbildningen mer tillgänglig runt om i hela landet. Vi gör nu en satsning på att få fler besiktningspersoner. Det finns en efterfrågan från butikerna att bli kontrollerade på det här sättet, säger Jenny Morin och ger exemplet med Systembolaget som låtit certifiera alla sina butiker enligt 13-punkts programmet.
Lämpliga som besiktningspersoner kan till exempel vara poliser och kommunala brottsförebyggare.
Genom sin koppling till Handelsrådet är utbildningarna på Skyddabutiken.se och certifieringen såväl oberoende som kostnadsfria.

Hemsidan hittar du här
Kontaktpersoner:
Jenny Morin, Svensk Handel, tel 010-47 18 514
Ylva Åkesson, kommunikatör Handelsrådet tel, 010-692 8550

Initiativtagare och ägare till Handelsrådet är Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund, Akademikerförbunden och Unionen tillsammans.