måndag 11 mars 2019

Nu lyfter vi handelns digitala kompetens!

Utbildningsprojektet ”Kompetenslyft för handeln” är i full gång. Under en treårsperiod ger projektet mindre, svenska handelsföretag möjlighet att kompetensutveckla sina medarbetare – utan att betala i annat än tid.
–Den digitala transformationen ställer nya krav på kompetensbehovet i handeln. ”Kompetenslyft för handeln” är en chans för mindre handelsföretag att utveckla sin personal, säger projektledare Helen Rönnholm.

Utbildningsinsatsen riktar sig till såväl arbetare som tjänstemän med fokus på mindre handelsföretag upp till och med 49 anställda. De avgiftsfria utbildningarna är alla kopplade till den digitala transformationen, och tanken är att de i förlängningen ska kunna skapa nya utvecklingsmöjligheter för företagen och dess medarbetare.
Under våren och sommaren inleds projektet med en planeringsfas, då behoven av utbildning identifieras och kontakt med de företag som kan vilja medverka etableras.
– Det handlar om fri fortbildning, men vi ser med ödmjukhet på arbetet med att fylla platserna. Många mindre handelsföretag är pressade och upplever det som en utmaning att avvara medarbetare som går på utbildning, säger Mats Johansson, Handelsrådets expert på yrkes- och kompetensfrågor.
Själva genomförandet påbörjas i september i år och pågår sedan fram till och med februari 2022. Under hösten rullas en lämplig kombination av åtta till tio utbildningsmoduler kring viktiga kompetenser i ett digitalt landskap ut över landet.
– Förhoppningen är att utbildningsinnehållet kommer att användas av hela branschen, även efter det att projektet avslutats, säger Mats Johansson.
Projektet drivs inom ramen för Handelsrådet och är medfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF).
– Målet är att efter tre år ha hjälpt minst 50 företag att rustas med kompetenser som är kritiska för att företagen på bästa sätt ska möta det digitala skiftet, säger Helen Rönnholm.

För mer information kontakta:
Helen Rönnholm, 010-471 86 53; helen.ronnholm@handelsradet.se.