fredag 16 september 2016

Näringsrelevant forskning i fokus

Temat för årets Forskningsinblick, som arrangeras av Handelsrådet, är näringsrelevant forskning och goda erfarenheter av samarbete. Ikea, Coop och Ica är några företag vars erfarenheter lyfts fram.

– Vi är glada att kunna bjuda på ett brett program där olika typer av samarbeten mellan näringsliv och akademi lyfts fram och vår förhoppning är att inspirera till vidare samverkan och kunskapsutbyte, säger Andreas Hedlund, vd, Handelsrådet.

Bland talarna återfinns Annika Olsson, professor, Lunds tekniska högskola och Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet; Mikael Hernant, lektor, Handelshögskolan i Stockholm; Fredrik Törn, ek. dr, chef kundinsikt, analytics och intelligence, Coop; och Cecilia Sjöberg, direktör och avdelningschef tjänster och IKT, Vinnova.

Vidare kommer Anna Jonsson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, att presentera projektet ”Handelns digitalisering” som hon bedrev med kollegor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Anna Jonsson och Carole Bates, ansvarig för kundupplevelser på Ikea, kommer tillsammans att dela med sig av sina erfarenheter av samarbete.

– Ikea var ett av de företag som vi studerade och samarbetade med för att förstå vad handelns digitalisering betyder och innebär, säger Anna. Det är viktigt att visa på lärdomarna av dessa samarbeten, och därför är jag glad att kunna delta på Forskningsinblick tillsammans med Carole Bates.

Samverkan handlar både om olika forskningsdiscipliner, kompetensutveckling och -försörjning, innovationsförmåga och kunskapsöverföring och är ett prioriterat område för Handelsrådet.

Välkommen till Forskningsinblick 2016 den 6 oktober kl. 12.00–16.30 (eftermiddagen inleds med mingellunch, programmet startar kl. 13.00) på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Läs mer om programmet:
www.handelsradet.nu/aktiviteter/forskningsinblick-2016/

För mer information kontakta:

Jenny Dahlerus, informatör, Handelsrådet, jenny.dahlerus@handelsradet.nu 010-471 86 29