torsdag 6 oktober 2016

Forskningsinblick 2016

Den femte Forskningsinblicken och tillika den första i Handelsrådets regi (tidigare höll Handelns Utvecklingsråd – var verksamhet numera ingår i Handelsrådet – i arrangemanget) gick på temat samverkan och samarbete mellan olika aktörer.

Lena Strålsjö, FoU-expert på Handelsrådet, inledde och pratade bland annat om hur vi på bästa sätt kan skapa forskning som kommer handelsnäringen till nytta. Några saker som Handelsrådet ser som bra vägval inför framtiden när det gäller FoU-verksamheten är:

  • Näringslivsaktörer som medsökande i FoU-projekt
  • Tvärvetenskapliga forskargrupper
  • Branschbedömning av forskningsansökningar
  • Referensgrupper med representanter för branschen
  • Medvetenhet om näringslivscykler (korta) vs forskarcykler (långa)
  • Populärvetenskaplig kommunikation
  • Skapa mötesarenor och forum för dialog

Respekt och ömsesidig nytta

Eftermiddagen fortsatte med ett gäng talare på temat som tog upp samverkan ur olika synvinklar. Annika Olsson, professor, Lunds tekniska högskola och Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, pratade om betydelsen av tvärvetenskap för innovationer samt att tid, lyssnande och respekt är avgörande för att kunna jobba framgångsrikt i blandade grupper.

– Forskare från olika discipliner och ämnen har olika förhållningssätt, teorier och metoder och det krävs verkligen att man tar sig tid att söka förståelse och acceptans för varandra för att lyckas med sina projekt, sa Annika.

Mikael Hernant, lektor, Handelshögskolan i Stockholm, och Fredrik Törn, ek. dr, chef kundinsikt, analytics och intelligence, Coop, fortsatte. De berättade om Centre for retailings (CFR) Retailklubbar som är ett samarbete mellan handelsföretag och CFR där studenter är del av en retailklubb knuten till ett visst företag under sin studietid.

– Kontakterna är till nytta för både studenterna och företagen, studenterna får jobba med riktiga case samt får karriärträning och tillika karriärplanering, sa Mikael.

– Vi får chans att genomföra projekt och studier som vi inte annars hade haft möjlighet att göra, sa Fredrik. Vi är väldigt glada för den kunskap dessa projekt ger vår organisation – kunskap som vi borde ha och som vi på detta sätt smidigt kan få tillgång till.

Gemensamt lärande

På Vinnova – en statlig forskningsfinansiär med inriktning på innovationer – fokuserar på att se till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället.

– Vi ger möjligheten att testa nytt innan det blir lönsamt, sa Cecilia Sjöberg, direktör och avdelningschef för tjänster och IKT på Vinnova. För att uppnå verkliga innovationer ser vi att samverkan är avgörande och i våra projekt är det ofta många olika aktörer som deltar.

Sist ut var Anna Jonsson, docent, Lunds universitet, och Carole Bates, customer experience manager, Ikea Group, som berättade om sitt gemensamma lärande i forskningsprojektet Handelns digitalisering och förändrade affärsmodeller– möjligheter och utmaningar för den fysiska butiken.

– Digitaliseringen handlar om en genomgripande process, där exempelvis e-handel bara är en liten del, sa Anna. Digitaliseringen påverkar allt från gränssnittet mot kunden, logistik och organisation och kräver mycket av företaget.

Anna menade att för henne som forskare är kontakten med företag en viktig drivkraft och i digitaliseringsprojektet ingår flera företag än Ikea, som exempelvis Ica och Nudie Jeans Co. Hon ser företagen som en stor tillgång och utbytet som uppstår skapar fördelar för både akademin och företagen.

– Nyfikenhet är avgörande för att utvecklas och i mötet med forskarna kan vi lära oss mycket och få syn på saker vi annars kanske inte hade blivit medvetna om, sa Carole. Ikea är inne på en resa för att utveckla kundupplevelserna i relation till vad kunderna förväntar sig och då krävs det nytänkande och lärande som forskningen kan vara en del av.

Verklig nytta och relevans i forskningen

Samverkan var den röda tråden genom eftermiddagen och meningen med samverkan är att göra forskningen ännu mer nyttig och relevant för handelsnäringens företag och anställda.

– Vi är mycket glada över att gå i denna riktning för att skapa kunskap som utvecklar och stöder företagen och medarbetarna, sa Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel och sammankallande i Handelsrådets FoU-utskott.

Lena Strålsjö avslutade med att tacka alla medverkande och deltagare med en förhoppning om att allt prat om samverkan kan sprida sig och skapa ringar på vattnet. Att döma av aktiviteten bland utställarna på mingellunchen och fikapausen skapades en hel del nya kontakter som kan leda till framtida samverkan och nyttig kunskap.