fredag 31 augusti 2018

Mer handel på schemat

Nu kan det bli mer handel på gymnasiets ekonomiprogram. Skolverket fick igår regeringens uppdrag att föreslå en försöksverksamhet med inriktning handel.

Det var vid sitt möte igår, torsdag, som regeringen beslutade att uppdra till Skolverket att ”föreslå en försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan”.
Inriktningen ligger i linje med det inspel som handelns parter gjorde till gymnasieutredningen.
– Detta är något som branschens parter har arbetat för under flera år. Även om det kommer att dröja innan en permanent lösning är på plats, är det glädjande att regeringen gör insatser för att tillgodose handelns kompetensbehov, säger Mats Johansson, Handelsrådets expert på utbildning och kompetens.

Kontaktperson:
Mats Johansson, expert utbildning och kompetens på Handelsrådet, telefon:010-471 85 80

Initiativtagare och ägare till Handelsrådet är Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund, Akademikerförbunden och Unionen tillsammans.