tisdag 11 januari 2022

Kompetenslyft för handelns mindre företag

Digitaliseringen ställer nya krav på handelsföretagen och deras anställda. Handelsrådets ESF-projekt med kostnadsfria utbildningar fokuserade på digitalisering får i vår sin fortsättning. Siktet är inställt på anställda i mindre handelsföretag.

Från och med våren 2022 till och med våren 2023 får handelsföretag med upp till och med 49 anställda möjlighet att delta i avgiftsfria utbildningar, med tid som enda insats.

–Vi vet att efterfrågan är stor, och nu kan vi ge fler företag den här kostnadsfria möjligheten till kompetensutveckling, säger Helen Rönnholm, Handelsrådets kompetens- och utbildningsexpert.

Totalt erbjuds sju utbildningsmoduler med titlar som ”Marknadsföring i sociala medier”, ”Kundservice och kundbemötande 2.0” och ”Träffa rätt i din digitala marknadsföring”. Varje utbildning är fyra timmar lång och sker digitalt.

Läs mer om utbudet av utbildningar här.

Vissa av utbildningarna riktar sig till ägare/verksamhetsansvarig och andra till företagets medarbetare.

Ansökan görs företagsvis, och företaget bestämmer vilka av de sju utbildningsmodulerna som är aktuella.

Handelsrådet driver sedan våren 2019 ESF-projektet ”Kompetenslyft för handeln” med utbildningar för handelsföretag. Målet är att stötta handeln med viktig kompetensutveckling utifrån handelns digitala transformation.

– Många av handelns företag är mindre företag, med upp till 49 anställda. Nästan hälften av partihandelsföretagen är i den här storleken. För detaljhandelsföretagen är motsvarande siffra dryga 40 procent, säger Handelsrådets vd Mats Johansson och fortsätter:

–Vår nya utbildningssatsning träffar därmed just den grupp av företag som vi sedan tidigare vet kämpar med digitalisering, lönsamhet och följderna av covid.

Fakta Kompetenslyft för handeln

”Kompetenslyft för handeln” är ett utbildningsprojekt som stärker handelns kompetens att dra nytta av den digitala transformationen. Genom projektet vill Handelsrådet bidra till en attraktiv handelsbransch som professionaliseras och utvecklas i takt med samhället.

”Kompetenslyft för handeln” drivs av Handelsrådet och medfinansieras av Europeiska Socialfonden.