måndag 30 oktober 2017

Handelsutbildningen på Luleå gymnasieby först i landet att recertifieras

Under våren 2014 inleddes certifieringen av gymnasiala handelsutbildningar. Nu har Luleå gymnasium visat att de uppnår samtliga kriterier för en certifiering av det skolförlagda handels- och administrationsprogrammets handel- och serviceinriktning och skolans lärlingsutbildning med inriktning mot handel.

– Vi är stolta över vårt program och recertifieringen visar att vi håller samma höga kvalitet även som lärlingsutbildning. Vi ser fram emot att fortsätta och sporras extra av att studieresultaten för eleverna förbättrats. Våra elever är efterfrågade! säger Matilda Rova, programansvarig på Luleå gymnasium.

Syftet med certifieringen är att skapa en attraktiv och kvalitetssäkrad studieväg som ger studerande de kompetenser branschen efterfrågar. Certifieringskriterierna har utvecklats i samarbete med företag i branschen och en grupp referensskolor.

Handelsrådets certifiering av gymnasiala handelsutbildningar är ett gemensamt initiativ från handelns parter för att höja kvaliteten på gymnasiala handelsutbildningar och på så sätt bidra till att höja yrkesstatus och stolthet för handelns yrken, samt bidra till att säkerställa branschens kompetensförsörjning.

– Vår intention är att certifieringen ska bidra till att utveckla och säkra kvaliteten på samverkan mellan gymnasieutbildningar och företag inom handeln. Genom att synliggöra den kompetens som eleverna på certifierade utbildningar får hoppas vi att företag inom handeln lättare ska kunna hitta framtida medarbetare, säger Helen Rönnholm på Svensk Handel, en av parterna i Handelsrådet.

Eleverna på Luleå gymnasieskola berättar själva om sin utbildning:


För ytterligare information kontakta:

Lena Elfvingsson, verksamhetschef, Certifierat i Sverige AB – CESAB
Telefon: 073 150 87 30 eller e-post: lena.elfvingsson@certifierat.se

Matilda Rova, programansvarig lärare,
Telefon: 072-450 22 09 eller e-post: matilda.rova@skol.lulea.se