måndag 11 september 2017

Handelsrådets stipendiater 2017

Handelsrådet har beviljat medel till fem forskare som är doktorander eller nyligen har doktorerat som studerar handeln på olika sätt. Årets stipendiater återfinns från Lund i söder till Luleå i norr och forskar på allt från butiksmiljö, arbetsmarknad till arbetets organisering.

Doktorandstipendiater

Anton Gidehag, Örebro universitet och Handelns Forskningsinstitut
Detaljhandeln som instegsbransch för utrikesfödda

Carl-Philip Ahlbom, Handelshögskolan i Stockholm
Olika aspekter av butiksmiljön

Hannes Göbel, Högskolan i Borås och Göteborgs universitet
Datadriven butiksinnovation

Post doc.-stipendiater

Burak Tunca, Lunds universitet
From “Selling” to “Emotionally Connecting”: Towards Engagement-Oriented Retailers

Kristina Johansson, Luleå tekniska universitet
Arbetets utformning och organisering i multikanalhandelns framväxt