måndag 28 november 2016

Handelns ekonomiska råd – oberoende grupp för analyser på handelns område

Handelsrådet har beslutat att inrätta Handelns ekonomiska råd som har till uppgift att ta fram rapporter och lämna utlåtanden och rekommendationer i syfte att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället.

Handelns ekonomiska råd är oberoende och är självt ansvarigt för de uttalanden och rapporter som görs inom ramen för rådets arbete. I rådets roll ingår inte att ha synpunkter på eller prognoser för lönenivåerna i handeln.

Handelns ekonomiska råd består av tre ledamöter: Erik Åsbrink (ordförande), Anna Felländer och Mats Bergman.

Handelns ekonomiska råd får på årsbasis ett uppdrag från Handelsrådet. I uppdraget ingår att skriva en rapport samt i anslutning till rapporten vara tillgängligt för uttalanden och kommentarer. Avsikten är att den första rapporten ska presenteras i maj eller juni 2017.

Handelns ekonomiska råd kommer att vara oberoende men kan få statistik och information från parterna. Rådet får också ett visst administrativt stöd från Handelsrådet.

”Vi ser med stor förväntan fram mot att arbeta med att sprida kunskaper om handelns betydelse för svensk ekonomi och för konsumenter, anställda och företagare. Handeln genomgår en betydande omvandling med tanke på bl.a. digitalisering, konkurrens och internationalisering. Vi konstaterar att handeln har en positiv attityd till att anamma ny teknik. Vi kommer att titta på framväxten av det vi vill kalla ett svenskt re-techkluster, dvs nya företag som hjälper handeln att utvecklas. Vår första rapport kommer att belysa dessa frågor.

För oss är det viktigt att arbeta självständigt och oberoende, samtidigt som vi vinnlägger oss om att ha nära kontakter med människor, företag och organisationer som arbetar inom handeln”, säger Erik Åsbrink, Anna Felländer och Mats Bergman.

Ledamöterna

Erik Åsbrink
Tidigare finansminister. Numera aktiv som styrelseledamot, föredragshållare och skribent m.m.
Tel: 070-586 53 99

Anna Felländer
Tidigare chef- och digitaliseringsekonom Swedbank. Expert i regeringens Digitaliseringskommission och taxiutredningen samt senior rådgivare.
Tel. 070-953 28 76

Mats Bergman
Professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, tidigare chefsekonom vid Konkurrensverket.
Tel. 073-622 55 37