onsdag 1 februari 2017

Handeln lanserar yrkeskarta och samverkansstöd

Den 1 februari finns nya resurser på nätet för dig som arbetar inom handeln, vill arbeta inom handeln eller utbildar personer med sikte på jobb i handeln. Handelsrådet jobbar för att fler ska kunna och vilja etablera sig och utvecklas i handeln. Nu lanseras en yrkeskarta och samverkansstöd som ett led i att uppfylla detta mål.

Karriär i handeln

Handeln sysselsätter mer än en halv miljon människor och utgör en viktig inkörsport till den svenska arbetsmarknaden. En fjärdedel av de som är yrkesverksamma på den svenska arbetsmarknaden har haft sitt första jobb inom handeln. Karriär i handeln riktar sig till den som vill jobba och utvecklas i handeln. Här finns information om yrken och utbildningar, samt ett stöd för lärande på arbetsplatser.

Handelns yrkeskarta

För att synliggöra de yrken och karriärvägar som finns i handeln, har Handelsrådet tagit fram en yrkeskarta med ett antal vanliga yrken i handeln. Yrkeskartan innehåller yrkes- och kompetens­beskrivningar, intervjuer med personer som jobbar i branschen och information om vilka utbildningar som finns för respektive yrke.

Att lära i handeln

Det finns många tillfällen då studerande kommer till en arbetsplats för att lära sig av arbetslivet. För att stödja studerande och handledare har Handelsrådet tagit fram ett samverkansstöd för lärande på arbetsplatser i handeln. Samverkansstödet innehåller aktiviteter och uppslag, ett handledarstöd och en webbaserade APL-loggbok för kommunikation mellan studerande, handledare och lärare.


 

Utbildningar för handeln

Det finns många utbildningsvägar att skaffa sig rätt kompetens för den som vill jobba i handeln. För vissa yrken räcker det med en examen från en gymnasial handelsutbildning, medan det för andra yrken krävs eftergymnasiala studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Handelns företag erbjuder ofta internutbildningar som gör att det går att utvecklas vidare inom branschen.

Läs mer på:

www.karriarihandeln.se