fredag 6 april 2018

Gymnasiet som gjorde det igen

Drottning Blankas gymnasium i Helsingborg har passerat nålsögat ytterligare en gång. Gymnasiets handelsutbildning har visat att man fortfarande håller måttet.

Sedan 2014 erbjuder Handelsrådet en certifiering av gymnasiala handelsutbildningar. Drottning Blankas gymnasium i Helsingborg, som certifierades första gången 2014, har nu återigen visat att deras handels- och administrationsprogram med handel- och serviceinriktning uppnår samtliga kriterier för en certifiering.

Th Mikael Fors. rektor på Drottning Blankas gymnasium i Helsingborg, tillsammans med Daniel Abrahamsson, programansvarig för handels- och administrationsprogrammet. Foto: Mats Johansson

– Vi är stolta över vår handelsutbildning och recertifieringen visar att vi håller en hög kvalitet. Certifieringen stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete, säger rektor Mikael Fors.

Hans kollega Daniel Abrahamsson, programansvarig för handels- och administrationsprogrammet fortsätter:

– Vi kan se att certifieringen och har bidragit till att vår samverkan med branschen förbättrats. Våra elever är efterfrågade!

Syftet med certifieringen är att skapa en attraktiv och kvalitetssäkrad studieväg som ger studerande de kompetenser branschen efterfrågar. Certifieringskriterierna har utvecklats i samarbete med företag i branschen och en grupp referensskolor.

Handelsrådets certifiering av gymnasiala handelsutbildningar är ett gemensamt initiativ från handelns parter för att höja kvaliteten på gymnasiala handelsutbildningar och på så sätt bidra till att höja yrkesstatus och stolthet för handelns yrken, samt bidra till att säkerställa branschens kompetensförsörjning.

– Med certifieringen vill vi bidra till att utveckla och säkra kvaliteten på samverkan mellan gymnasieutbildningar och företag inom handeln. Genom att synliggöra den kompetens som eleverna på certifierade utbildningar får hoppas vi att företag inom handeln lättare ska kunna hitta framtida medarbetare, säger Mats Johansson, som är kompetens- och utbildningsexpert på Handelsrådet.

Vid frågor, kontakta gärna Handelsrådet Mats Johansson:

mats.johansson@handelsradet.se