onsdag 13 juni 2018

”Ful-konkurrensen” som drabbar handeln

– I internationell e-handel finns naturliga skalfördelar som många gånger har att göra med ren teknik. Men det finns också en del osjyssta konkurrensfördelar, som fusk med skatter och miljöskydd; och de kan vi komma åt.

Det säger Mats Bergman, en av tre medlemmar i Handelns ekonomiska råd, som nu i veckan presenterade sin andra rapport ”Konkurrens på olika villkor?”.

Svensk handel möter ny, internationell e-handelskonkurrens som i kraft av skalfördelar och plattformstänk (som exempelvis hos Alibaba och Amazon) är en rejäl utmaning för svenska aktörer. Till detta skall läggas olika typer av konsumentskydd och specifikt svenska företeelser som kemikalieskatten.

Författarna lyfter fram svenska konkurrensfördelar: fördelen i att varor och lager finns nära slutkunden och möjligheten att marknadsföra sig via tillit och transparens med fokus på etiska och miljömässig hänsyn vid tillverkning och transporter.

Men det räcker inte: osjyssta konkurrensfördelar som momsflykt och subventionerad distribution via föråldrade postavtal måste åtgärdas.

– Vi menar att svensk handel och svenska politiker måste driva arbetet inom EU för att få bukt med olika varianter av momsundandragande och också verka för att det internationella postavtalet, UPU-avtalet, revideras, säger rådets ordförande Erik Åsbrink och fortsätter:

– Produkt- och miljöansvaret, liksom ansvaret för momsbetalningar, kan lämpligen läggas på plattformsföretag som Wish och Amazon.

Handelns omvandling skapar nya arbetsuppgifter och kompetensbehov. Författarna slår fast att det svenska retail- och retechklustret bör stärkas genom utbildningsinsatser.

– Jobb kommer inte att försvinna men arbetsuppgifter kommer att förändras och vi behöver stå redo, säger Anna Felländer, den tredje medlemmen i Handelns ekonomiska råd och fortsätter:

– Till den fysiska köpupplevelsen behövs ny kompetens, social och teknologisk. Det löser vi genom att driva utveckla utbildningssystemet men också genom att trycka på livslångt lärande och ”on the job training”.

Ekonomiska rådet: Mats Bergman (tv), Erik Åsbrink och Anna Felländer. Foto: Mats Johansson