tisdag 12 maj 2015

Fokus på handelns samhällsnytta i nya forskningsprojekt

Tre av de sex projekt som beviljats medel följer höstutlysningens tema – Handelns betydelse, roll och funktion i samhället. Närmare tio miljoner avsätts till de nya projekten som startar i höst och beräknas pågå under två år framåt.

– De projekt vi satsar på är mycket relevanta för handelns framtida utmaningar och visar på handelns stora betydelse för vårt samhälle samt tittar närmare på aktuella trender inom handeln, säger Andreas Hedlund, vd på Handelns Utvecklingsråd.

Integration och tillväxt är viktiga teman. Andra fenomen som tas upp är bland annat det högaktuella ämnet shopping på Facebook, effektivitet och arbetsmiljö i butiker samt den ständigt aktuella visuella marknadsföringen, som är av stor betydelse för varje handlare.

De beviljade projekten är:

Handelns betydelse, roll och funktion i samhället

Handeln som tillväxtmotor: Vilka regionala spridningseffekter har en ökad handel?
Projektledare: Niklas Rudholm, HUI Research

Etablering av unga och utlandsfödda i detaljhandeln
Projektledare: Ola Bergström, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelns betydelse för integration av utrikes födda
Projektledare: Sven-Olov Daunfeldt, HUI Research

Öppen kategori

Shopping och sociala relationer på Facebook
Projektledare: Hanna Wittrock, Lunds universitet

Konsumentreaktioner på visuell butiksmarknadsföring i digitala och fysiska butiker
Projektledare: Jens Nordfält, Handelshögskolan i Stockholm

Lean i butiken
Projektledare: Jörgen Eklund, Kungliga Tekniska högskolan


För ytterligare information kontakta:
Andreas Hedlund, vd, Handelns Utvecklingsråd, 010-471 85 46 eller andreas.hedlund@hur.nu