onsdag 2 januari 2019

EU-miljoner för kompetenslyft i handeln

Utbildningsprojektet ”Kompetenslyft för handeln” har fått grönt ljus från Svenska ESF-rådet.
Under en treårsperiod kommer små, svenska handelsföretag nu att kunna kompetensutveckla sina medarbetare, utan att betala i annat än tid.

–Handeln utvecklas i snabb takt och det ställer nya kompetenskrav på handelns medarbetare. Därför är satsningen angelägen. Det är välkommet att utbildningsprojektet riktas mot mindre företag som många gånger inte har möjlighet att bära kompetenssatsningar på egen hand, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Handelsanställdas förbund välkomnar också satsningen:
–Tiderna är förbi när vem som helst kunde kliva in och ta vilket jobb som helst i handeln. Hela branschen är beroende av att kompetensutvecklingen förbättras, särskilt behöver det bli bättre för deltidsanställda och på små företag. På sikt gör bättre kompetensutveckling att handeln blir en mer attraktiv bransch och att anställda får chansen att växa i sin anställning, säger Susanna Gideonsson, förbundsordförande, Handelsanställdas förbund.

Utbildningssatsningen ”Kompetenslyft för handeln” har fått finansiering från ESF-rådet på dryga 19 miljoner. Hela projektbudgeten är på totalt 28 miljoner, där en tredjedel handlar om medfinansiering. Den utgörs dels av Handelsrådets förstudier, dels av den tid som företagen själva satsar genom att låta sina anställda gå utbildningen.
– Industrin har traditionellt varit duktiga på att skapa den här typen av projekt och att dra nytta av EU-bidrag. Nu gör vi på handelssidan likadant, säger Mats Johansson, Handelsrådets expert på yrke- och kompetensfrågor, och fortsätter:
– I och med digitaliseringen är såväl partihandeln som detaljhandeln inne i en omvälvande fas. Det är viktigt att uppdatera kompetensen hos de anställda som redan i dag jobbar i handeln.

Under våren och sommaren inleds projektet med en planeringsfas. Då identifieras utbildningsbehoven och de företag som kan medverka rekryteras.
Själva genomförandet påbörjas i september i år och pågår sedan fram till och med februari 2022. Nu höst rullas en lämplig kombination av åtta- till tio utbildningsmoduler kring viktiga kompetenser i ett digitalt landskap, ut över landet.
– Det handlar om fri fortbildning, men vi ser med ödmjukhet på arbetet med att fylla platserna. Många mindre handelsföretag är pressade och upplever det som en utmaning att avvara medarbetare som går på utbildning, säger Mats Johansson.
Den aktuella utbildningsinsatsen riktar sig speciellt till mindre företag (upp till och med 49 anställda) och till såväl arbetare som tjänstemän.
– Men förhoppningen är att utbildningsinnehållet kommer att användas av hela branschen, även efter det att projektet avslutats, säger Mats Johansson.

För mer information om projektet ”Kompetenslyft för handeln” kontakta Mats Johansson, Handelsrådets expert på yrke- och kompetensfrågor: mats.johansson@handelsradet.se

ESF – fakta
ESF är ett sätt att stödja sysselsättningen i EU:s medlemsstater.
Bidragsmottagare för ESF-projekt kan vara allt från enskilda arbetstagare till grupper av personer, industrier, fackföreningar, offentliga förvaltningar och enskilda företag. Det kan handla rikstäckande projekt som främjar yrkesutbildning bland hela befolkningen eller små projekt som drivs av lokala välgörenhetsorganisationer.
Totalt satsas tio miljarder euro per år på detta.

Handelsrådet – fakta
Handelsrådets förenar parterna inom handeln för att öka kunskapen om handelns betydelse i samhället, stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare.
Handelsrådets verksamhet fokuserar på fem verksamhetsområden:
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Forskning och utveckling
• Internationellt
• Omställning
• Yrke och kompetens
Handelsrådet är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationerna KFO och Svensk Handel och arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen.