torsdag 12 april 2018

Det händer när Amazon kommer

Böcker, elektronik och leksaker – det är de detaljhandelsbranscher som drabbas hårdast om Amazon bestämmer sig för att satsa i Sverige.
– Det är just de branscher som redan pressats hårt av digitaliseringen. Mat, möbler och mode kommer antagligen att klara sig bättre, i gott sällskap med starkt nischade aktörer.

Det säger Jonas Arnberg, vd HUI Research, när han idag på morgonen presenterade Handelsrådets och HUI Researchs rapport ”Vad händer när Amazon kommer”.
Oftast beskrivs näthandelsjätten Amazons förväntade intåg i Sverige som ett hot mot svensk detaljhandel. Men också motsatt synsätt är relevant:
– Amazon kan vara en väg ut i exportvärlden för svenska handelsföretag som via e-handelsplattformen kan hitta nya marknader, konstaterar Handelsrådets vd Andreas Hedlund.

Idag står e-handeln för nio procent av den svenska detaljhandelsomsättningen och den ökar stadigt.
– Fram tills nu har svensk e-handel haft det ganska bra. De stora, etablerade kedjorna har inte riktigt fått igång sin e-handel och den utländska e-handelskonkurrensen har inte kommit hit på allvar, säger Jonas Arnberg.

Hittills har den svenska e-handeln mest drivits av enskilda aktörer, utan någon samlande e-handelsplattform av typen Amazon. Svensk e-handel har därmed varit lite som ett handelslandskap helt utan köpcentrum, för att använda HUI Researchs liknelse.

Bestämmer sig Amazon för att satsa på Sverige är det en verklig jätte som går över gränsen. Amazons totala årsomsättning motsvarar dubbla den svenska detaljhandelns omsättning.
– Och trots deras stora tillväxt, 31 procent förra året, kräver ägarna egentligen ingen vinst. Det mesta plöjs tillbaka in i forskning och utveckling. Det är vass konkurrens, säger Jonas Arnberg.

Rapportens bedömning är att branscher med utmanande logistik, som dagligvaruhandel och möbler, är de som kommer att känna av Amazons etablering i minst omfattning.
– Samma sak kan gälla för mode – där Amazon traditionellt varit svagt, kommenterar Jonas Arnberg och tillägger:
– Men den avgörande faktorn är förstås hur mycket Amazon känner att det är värt att satsa på ett till ytan stort och glesbefolkat land som Sverige. Om de bestämmer sig för att gå in med sin ”helkundstjänst” Amazon Prime, blir det kännbart.

På sätt och vis är Amazon redan på plats i Sverige. Deras plattformssektion, Amazon Web Services – för övrigt också den som levererar lejonparten av vinsten i verksamheten – finns redan med kontor i Stockholm. Och svenskarna handlar redan idag för cirka 700 miljoner kronor hos Amazon, från deras icke-svenskspråkiga sajter.

Rapportens slutsats blir att detaljhandeln koncentreras till färre och större aktörer och att ehandelsplattformar tar större del av kakan när konsumenterna går direkt till sajter som exempelvis Amazon och Zalando, istället för att gå via sökmotorer som Google. Men det finns inte bara plats på plan för de största, internationella drakarna. Aktörer som har ett nischat sortiment, god service, lokala produkter och som kan ge vägledning i varudjungeln kan stå sig gott i konkurrensen.

Sett i ett större perspektiv ger inte bara Amazon, utan hela digitaliseringen, upphov till nya kompetensbehov i handeln. Både i form av helt nya yrkesroller och nya uppgifter för befintliga medarbetare.
– Hos unga, nyutexaminerade ekonomer vet vi att företag som IKEA och H&M är eftertraktade arbetsgivare. Digitaliseringen ger handelsföretag möjligheter att på motsvarande vis bli attraktiva för unga tekniker och digitala specialister, konstaterar Andreas Hedlund.

Kontaktpersoner:
Andreas Hedlund, vd Handelsrådet tel. 010-471 85 46
Jonas Arnberg, vd HUI Research tel. 072-571 85 75

Om Handelsrådet:
Handelsrådet förenar parterna inom handeln för att öka kunskapen om handelns betydelse i
samhället, stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare.
Handelsrådets verksamhet fokuserar på fem verksamhetsområden:
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Forskning och utveckling
• Internationellt
• Omställning
• Yrke och kompetens
Handelsrådet är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationerna KFO och Svensk Handel och
arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen.