onsdag 23 augusti 2017

Blygsam utveckling för fysisk handel men fortsatt positiv tillväxt i landets kommuner

Nya siffror om detaljhandeln i Sverige visar utvecklingen för fysisk och digital handel när det gäller både dagligvaru- och sällanköpsvaror.

  • Den fysiska detaljhandeln i Sverige omsatte 655 miljarder kronor år 2016, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med år 2015.
  • År 2016 blev därmed ett förhållandevis blygsamt år för fysisk handel. Trots det blev tillväxten stabil runt om i landet då 222 av Sveriges 290 kommuner ökade sin detaljhandelsomsättning under år 2016. 32 kommuner uppvisade oförändrad omsättning och 36 kommuner visade en negativ omsättningsutveckling år 2016.
  • Av Sveriges kommuner hade Stockholms kommun den högsta omsättningen med cirka 70 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare 11 procent av omsättningen i riket.
  • De tio omsättningsmässigt största kommunerna står för en tredjedel av detaljhandelns omsättning i riket och Stockholm, Göteborg och Malmö svarar tillsammans för närmare 21 procent av omsättningen i riket.
  • Starkast utveckling i detaljhandeln i riket hade Solna kommun (Stockholms län) med en tillväxt om 69 procent, vilket motsvarar en ökning med över 2,5 miljarder kronor.
  • Fortsatt goda förutsättningar för hushållens konsumtion om än något svagare än tidigare. I bättre tider är det sällanköpsvaru­handeln som driver utvecklingen. E-handeln väntas dock ta större andelar av detaljhandelns totala tillväxt framöver.

För ytterligare information och kommentarer:
Per Andersson, Senior Konsult. HUI Research, 031-759 50 05, per.andersson@hui.se
Carl Johansson, Senior Konsult, HUI Research, 08-762 76 94, carl.johansson@hui.se

Pressbilder finns på www.hui.se/om-oss/press/bildbank