torsdag 25 november 2021

12 nya miljoner till handelsforskning

Handelsrådet avsätter nya miljoner till fler handelsnära forskningsprojekt.

– Aldrig tidigare har branschens behov av ny kunskap, och därmed av handelsforskningen, varit större, säger Andreas Hedlund, Handelsrådets FoU-expert.

Utöver den pågående pandemin finns andra övergripande trender med konsekvenser för handeln som är högst intressanta att beforska, exempelvis globalisering, digitalisering och företagens hållbarhetsarbete i bred mening, inklusive bidrag till uppsatta klimatmål.

– Forskning bidrar med kunskap och förslag till lösningar och innovationer, säger Andreas Hedlund.

Med de tolv miljonerna i utlysningen för 2022 har Handelsrådet sammantaget under de senaste fem åren bidragit med över 100 miljoner kronor till handelsrelaterad forskning.

Handelsrådet vill stimulera till forskning som genererar kunskap till nytta för handelns arbetsgivare, arbetstagare och branschen som helhet. Den aktuella utlysningen fokuserar på branschnära projekt, utan att gynna enskilda företag specifikt.

– Genom att årligen avsätta betydande belopp till projektfinansiering medverkar Handelsrådet också till att utveckla handelsforskningen på nationell nivå, säger Andreas Hedlund.

Möjligheten att söka forskningspengar via Handelsrådet öppnar idag, torsdag 25 november, med sista ansökningsdag 14 januari 2022.

Ansökan är uppdelad i tre steg, där den första består av en idéskiss från forskaren. De projekt som går vidare ges därefter möjlighet att skriva en fullskalig ansökan. Beslut om vilka projekt som beviljas medel tas i början på sommaren.

Läs mer om Handelsrådets pågående och tidigare forskningsprojekt här.

Läs utlysningstexten här.