Trendspaning Strömstad: ”Struktur ordnar successionen”