Trendspaning Strömstad: ”Alla konkurrerar om den unga arbetskraften”