Trendspaning Malmö: ”Vi behöver fler unika platser”