Trendspaning Malmö: Färdriktning i osäker handelsterräng